Số liệu thống kê
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Số liệu thống kê  >  
Tổng hợp số liệu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ 2001-2010

STT
Năm tuyển sinh
Tổng chỉ tiêu
Số trúng tuyển đợt 1   
Số trúng tuyển đợt 2
 Số chuyển tiếp sinh
Số tuyển người nước ngoài
Tổng số tuyển sinh cả năm     
1
Năm 2001
677
459
138
80
0
677
2
Năm 2002
1100
496
532
87
6
1121
3
Năm 2003
1157
493
757
163
4
1417
4
Năm 2004
1600
478
1030
203
4
1715
5
Năm 2005
1850
610
1031
334
4
1979
6
Năm 2006
2000
722
933
339
9
2003
7
Năm 2007
2100
775
933
264
6
1978
8
Năm 2008
2370
858
1497
308
20
2683
9
Năm 2009
2885
504
2307
281
10
3102
10
Năm 2010
3450
394
0
0
0
394
Tổng cộng:
19189
5789
9158
2059
63
17065

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :