Sở hữu trí tuệ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các sản phẩm KHCN  >   Sở hữu trí tuệ
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005-2010

 
 
Stt
Tên Sản phẩm đăng ký sáng chế/ nguồn gốc
Tác giả
Năm đăng ký
Tình trạng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
1
Phương pháp chiết tách hỗn hợp entn-kauran ditecpnoit có tác dụng chống viêm từ lá cây Khổ
Sâm Bắc Bộ (Coton Tonkinensis Gagnep, Euphorbiaceae) (Đề tài độc lập 2005/05)
GS. Phan Tống Sơn, và các tác giả khác.
2008
Bằng độc quyền sáng chế số 9226 theo QĐ số 6719/QĐ-SHTT ngày 13/4/2011
2
Sản phẩm khẩu trang dùng trong y tế có tác dụng diệt khuẩn, cụ thể là diệt được vi khuẩn và virut gây bệnh qua đường hô hấp bằng cách sử dụng công nghệ nano (Sản phẩm của PTN Vật lý ứng dụng ĐH KHTN)
PGS. Phạm Văn Nho
2005
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 782 theo Quyết định số15372/QĐ-SHTT ngày 20/7/2009
3
Nghiên cứu quy trình chiết tách entn-kauran ditecpnoit có tác dụng điều trị ung thư từ cây khổ sâm Bắc Bộ (Đề tài độc lập 2005/05)
GS. Phan Tống Sơn
2008
Gửi đơn đăng ký Bằng độc quyền sáng chế. Đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ.
4
Thiết bị xử lý hơi thủy ngân trong bóng đèn huỳnh quang phế thải(Đề tài nhóm A-ĐHQGHN)
PGS. Đỗ Quang Trung
2010
Gửi đơn đăng ký Bằng độc quyền sáng chế. Đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ.
5
Nhãn hiệu của Thiết bị xử lý hơi thủy ngân trong bóng đèn huỳnh quang phế thải(Đề tài nhóm A-ĐHQGHN)
PGS. Đỗ Quang Trung
2010
Gửi đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ.
6
Phương pháp điều chế dung dịch nano kim loại quý dạng keo bằng điện hóa siêu âm (Đề tài nhóm A-ĐHQGHN)
Nguyễn Hoàng Hải
2010
Gửi đơn đăng ký Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích. Đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ.
7
Quy trình sản xuất bộ kit đếm tế bào lympho t cd4+/t cd8+ và quy trình sử dụng bộ kit này
Nguyễn Thị Vân Anh
2010
Gửi đơn đăng ký Bằng độc quyền sáng chế.
Trường Đại học Công nghệ
8
Máy phát tín hiệu và kiểm soát không lưu (Đề tài nhóm A ĐHQGHN)
PGS.TS. Bạch Gia Dương
2010
Gửi đơn đăng ký Bằng độc quyền sáng chế. Đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ.
9
Thiết bị cảm biến dùng trong dạy học (Sản phẩm của riêng tác giả)
PGS.TS. Vương Đạo Vy
 
Đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đăng ký
10
Quy trình công nghệ về OLED
(Đề tài nghị định thư với Hàn Quốc 2009)
GS.TS. Nguyễn Năng Định
 
Đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đăng ký
11
Công nghệ về Radar
PGS.TS. Bạch Gia Dương
 
Đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đăng ký
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: