Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
Giải thưởng Công trình Khoa học tiêu biểu năm 2013

>>> Giải thưởng các năm: 2006-2010; 2011; 2012; 2013

 

TT
Tên công trình / cụm công trình
Tác giả / đơn vị
1
Đảng với vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn (Giai đoạn 1930 – 1975)
PGS.TS. Vũ Quang Hiển (chủ biên), PGS.TS. Phạm Hồng Tung, TS. Lê Văn Thịnh, TS. Trần Trọng Thơ, TS. Nguyễn Danh Tiên, TS. Lê Quỳnh Nga, TS. Trần Viết Nghĩa. (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn)
2
Ngôn ngữ học đại cương – Những nội dung quan yếu
GS.TS. Đinh Văn Đức (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn)
3
Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Lý luận và thực tiễn
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn)
4
Cơ chế làm chậm sự di chuyển của Asen qua tầng chứa nước sâu Pleistocene
GS.TS. Phạm Hùng Việt (trưởng nhóm), TS. Phạm Thị Kim Trang, ThS. Vi Mai Lan, ThS. Nguyễn Ngọc Mai, ThS. Đào Mạnh Phú (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

 BT - Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :