Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
Giải thưởng 2012: Nghiên cứu chế tạo bộ lọc nhiều tầng để khử kim loại nặng, các chất hữu cơ và vi khuẩn trong nước cấp đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp

1. Tên công trình: Nghiên cứu chế tạo bộ lọc nhiều tầng để khử kim loại nặng, các chất hữu cơ và vi khuẩn trong nước cấp đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp.
2. Tên tác giả/nhóm tác giả
Chủ trì đề tài: PGS. TS. Trần Hồng Côn
Các cán bộ tham gia đề tài: PGS. TS. Đỗ Quang Trung
PGS. TS. Đồng Kim Loan
GS. TS. Phạm Hùng Việt
TS. Hoàng Văn Hà
ThS. Trịnh Xuân Đại
3. Giới thiệu tóm tắt công trình
Mục đích:
Xác định cụ thể các tác nhân độc hại cần loại bỏ có trong nguồn nước cấp của Thành phố Hà Nội (Thống kê, phân tích, đánh giá)
 Chế tạo vật liệu và sử dụng vật liệu sẵn có phù hợp để loại bỏ các tác nhân độc hại trong nước cấp thành phố
Thiết kế, chế tạo bộ lọc nhiều tầng để xử lý nước cấp thành nước uống đạt tiêu chuẩn chất lượng nước uống theo TCVN 6096-2004
Chế tạo thử nghiệm 5 bộ lọc nước đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nước uống theo TCVN 6096-2004 (Kết quả được phân tích và xác nhận của VN Quatest, giá thành dự định khoảng 500 đến 1000 VNĐ cho một lít nước thành phẩm.
Những kết quả chính:
Đề tài đã nghiên cứu và chế tạo thành công vật liệu than hoạt tính biến tính để vừa có khả năng hấp phụ ion amoni vừa có có khả năng hấp phụ các chất hữu cơ ít phân cực.
Đã nghiên cứu và chế tạo thành công vật liệu hấp phụ kim loại nặng trên cơ sở đá ong biến tính
Đã nghiên cứu thành công công nghệ chế tạo dung dịch bạc kích thước nanomet mật độ cao và mang trên đá ong biến tính làm vật liệu tiệt trúng nước hiệu năng cao.
Đã nghiên cứu chế tạo thành công vật liệu nano FeOOH và MnO2 mang trên đá ong biến tính có khả năng hấp phụ hiệu nămh cao đối với asen, mangan, và các anion có tính độc cao như nitrit, florua…
Đã tìm hiểu và lý giải các cơ chế hoạt động của các loại vật liệu chế tạo được.
Đã ứng dụng thử nghiệm lọc nước tại 20 hộ gia đình và tham gia Hội chợ KH-CN năm 2010 và 2011 tại Quảng Ninh và Hà Nội.
Đã công bố 03 bài báo trên các tạp chí Quốc tế, 05 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học, công nghệ trong nước, 01 đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (bằng tác giả sáng chế).
Hỗ trợ đào tạo 02 NCS, 04 thạc sỹ và 06 cử nhân.
Ý nghĩa khoa học, công nghệ, đào tạo, ứng dụng thực tiễn:
Đề tài đã nghiên cứu và chế tạo ra một bộ lọc nước đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp từ các nguyên vật liệu hoàn toàn “made in Vietnam” theo công nghệ hấp phụ chọn lọc; đã góp phần đào tạo đại học, thạc sỹ và tiến sỹ với các đề tài nằm trong nội dung của đề tài. Các sản phẩm của đề tài đã qua thử nghiệm nghiêm ngặt, hoàn toàn có thể đưa vào ứng dụng trong thực tế.
 
 
TÓM TẮT TIẾNG ANH
1. Project title:
Investigation and production of multi-layer filter for heavy metals, organic substances and bacteria removal from supplied water in order to satisfy drinking water standard.
2. Full name of author/group of authors
Project Leader: Trần Hồng Côn
Coordinators:    PGS. TS. Đỗ Quang Trung
PGS. TS. Đồng Kim Loan, GS. TS. Phạm Hùng Việt, TS. Hoàng Văn Hà, ThS. Trịnh Xuân Đại
3. Abstract of the project
- Project purpose:
Investigation and preparation 4 materials from domestic sources for removing heavy metals, ammonium, nitrite, arsenic, other toxic anions, organic matter and microorganisms from water.
Assemble 5 water filters, its filtrate from supplied water satisfy quality of drinking water (bottled/packaged drinking waters) following the TCVN 6096-2004. 
- Main results:
+ Survey and determination of harmful components present in supplied water in Hanoi area showed that water in water plant is less contaminated than tap water. The present pollutants need to be removed are arsenic, manganese, iron, mercury, ammonia, nitrite, organic matter and microbe.
+ Investigation and proposal of 4 preparation procedures for 4 filtering materials for removal of heavy metals, ammonia, organic matter, arsenic, nitrite and microbe from inland materials such as activated carbon, laterite.
+ Design and trial manufacture of 5 water filters with 4 active layers for removal of all harmful components present in Hanoi supplied water.
+ Running test of the filter with real supplied water, filtered water was analyzed in lab and in Quatest 1. Filtered water quality meets TCVN 6096-2004 foe drinking water.
+ Investigation and initial explanation of behavior and pollutants removal mechanism of filter materials.
+ Installation of 20 filter sets in 20 households for trying use. Participation at 2 TechMarts in Quang Ninh and Hanoi in 2010 and 2011.
+ 03 articles were published in International Scientific Journals
+ 05 articles were published in National Scientific Journals
+ 01 patent was accepted and pending for recognition.
+ Support for 2 doctoral students (one of them was passed primal defend), 04 masters students and 06 bachelor students.
- Signification in sense of science, technology, education and practical application.
The project’s authors investigated and assembled water filters with materials all from domestic source – water filter made in Vietnam – based on principle of selective adsorption. The filtrate satisfy quality of drinking water (bottled/packaged drinking waters) according to the TCVN 6096-2004. The filters were strictly tested and ready for production in large scale.
Project supported 2 doctoral, 4 master and 6 bachelor students completed their thesis. All theses rest with parts of project content.
Project also helped staff members to improve their research working skill and practice.

 Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :