Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
Công trình “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hữu cơ và vật liệu xúc tác mới ứng dụng trong công nghệ tổng hợp hữu cơ, hóa dầu”
GS.TSKH Ngô Thị Thuận, PGS.TS Trần Thị Như Mai - Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN đã đạt Giải thưởng khoa học công nghệ ĐHQGHN lần thứ I với công trình nghiên cứu mang tên: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hữu cơ và vật liệu xúc tác mới ứng dụng trong công nghệ tổng hợp hữu cơ, hóa dầu”.

 VNUnews - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :