Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
PGS Trần Đình Hượu với cụm công trình: 1. Đến hiện đại từ truyền thống; 2. Nho giáo và văn học Việt Nam trung - cận đại
Cụm công tình được giải thưởng Nhà nước năm 200 của Trần Đình Hượu gồm các công trình sau:

 Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :