Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU NĂM 2015

>>> Giải thưởng các năm: 2006-2010201120122013; 2014; 2015

 

TT

Tên công trình/cụm công trình

Tác giả/tập thể tác giả/đơn vị

I

Công trình/cụm công trình đạt Giải thưởng KH&CN ĐHQGHN tiêu biểu hằng năm

1

Nghiên cứu sàng lọc các chủng vi khuẩn Bacillus từ gà và tôm để sản xuất probiotic có tính ưu việt cho lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản

PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh, TS. Nguyễn Hòa Anh, ThS. Nguyễn Văn Đức, CN. Ngô Thị Hương, CN. Nguyễn Thị Như Trang, CN. Trần Thị Mỹ, Nguyễn Minh Quang, Trần Vân Anh

2

Mô hình hệ tư vấn mờ trực cảm trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh

TS. Lê Hoàng Sơn, CN. Nguyễn Thọ Thông

3

Deltex-3-like (DTX3L) stimulates metastasis of melanoma through FAK/PI3K/AKT but not MEK/ERK pathway

TS.  Nguyễn Đình Thắng, PGS.TS. Ichiro Yajima, TS. Mayuko Y.Kumasaka, TS. Machiko Iida, GS.TS. Tamio Suzuki, GS.TS. Masashi Kato.

4

Sự khởi sinh của tính hiện đại - trần thuật Việt Nam trong ba thập kỷ đầu thế kỷ XX

TS. Phạm Xuân Thạch

 

 

 ĐInh Trọng Hoàng - Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :