Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
PGS Võ Quang Nhơn v?:i "Văn học dân gian các dân tộc ít người"
Từ năm 1945, PGS Võ Quang Nhơn đã hoạt động cách mạng và hoạt động cách mạng văn hóa tại các vùng dân tộc ít người và từ năm 1964 tham gia giảng dạy và nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam.

 Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :