Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
PGS Võ Quang Nhơn với công trình "Văn học dân gian các dân tộc ít người"

Từ năm 1945, PGS Võ Quang Nhơn đã hoạt động cách mạng và hoạt động cáhc mạng văn hóa taih các vùng dân tộc ít người và từ năm 1964 tham gia giảng dạy và nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam.

Cuốn sách “Văn học dân gian các dân tộc ít người” do Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp xuất bản năm 1983 là kết tinh gần 40 nghiên cứu của tác giả về văn học dân gian các dân tộc ít người, với cácp hần biết đặc biệt thành công là:

- Thể sử thi anh hùng đặc biệt là sử thi anh hùng Tây Nguyên.

- Thể loại thần thoại các dân tộc.

- Thể loại truyện cổ tích các dân tộc

Tác giả đã sưu tầm được khoảng 70 truyện các dân tộc ít người và biên tập rất nhiều tập truyện cổ khác; có những kết luận, nhận định xát đáng, có tính quy phạm về văn học dân gian các dân tộc ít người.

Công trình này đã được dùng trong đào tạo tại các trường ở Huế, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và hiện nay vẫn được Bộ môn Văn học dân gian và trung đại Việt Nam xem là giáo trình cơ bản, được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong đào tạo nghiên cứu sinh. Cho tới nay, công trình vẫn giữ được giá trị trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam đa dạng, nhiều dân tộc anh em. Công trình đã được Nhà nước tặng giải thưởng Nhà nước năm 2000.

 Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :