Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
Công trình "Đánh giá tổng hợp tài nguyên, điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội nhằm định hướng phát triển bền vững khu vực biên giới phía Tây từ Thanh Hoá đến Kon Tum"
Đây là một trong những công trình đã đạt Giải thưởng khoa học công nghệ ĐHQGHN lần thứ I. Công trình do GS.TS Trần Nghi; PGS.TS Nguyễn Hoàn; PGS.TS Trương Quang Hải; TS. Nguyễn Văn Vượng; TS. Đặng Văn Bào; TS. Đặng Mai; KS. Lê Huy Cường; TS. Lưu Đức Hải, Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN thực hiện.

Về mặt lý luận: Đề tài đã xây dựng được cơ sở lý thuyết và phương pháp luận cho việc phát triển bền vững các huyện biên giới miền núi Trường Sơn trên cơ sở các đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường của 26 huyện thuộc 8 tỉnh từ Thanh Hoá đến Kon Tum.

Về thực tiễn: Đề tài đã xây dựng được bản đồ định hướng quy hoạch phát triển bền vững tỷ lệ 1/250.000 cho toàn dải biên giới phía tây từ Thanh Hoá đến Kon Tum ở và 1/50.000 cho 2 huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và Hướng Hoá (Quảng Trị) và đề xuất các mô hình phát triển bền vững cụ thể phù hợp với dải biên giới phía tây Trường Sơn.

Trên cơ sở đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tính đa dạng về địa chất, địa mạo, sinh học và tính độc đáo, tính toàn cầu của hang động khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình, đề tài đã xây dựng hồ sơ di sản để Bộ Văn Hoá và Thông Tin Việt Nam đệ trình UNESCO công nhận khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới vào tháng 7/2003. Đồng thời, cuốn chuyên khảo “Di sản thiên nhiên thế giới - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình, Việt Nam” do chủ nhiệm đề tài làm chủ biên đã được xuất bản và được Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng khen về công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu năm 2004.

 T.B (nguồn: Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN)
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :