Văn bản liên quan
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Văn bản liên quan  >  
Đẩy mạnh và mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo

ĐẨY MẠNH VÀ MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐÀO TẠO

 

·          Mục tiêu của hoạt động hợp tác quốc tế là:

 

- Tiếp nhận công nghệ giáo dục tiên tiến, xây dựng ĐHQGHN thành một mụ hỡnh đào tạo mẫu mực, cú khả năng nhân rộng trong cả nước; 

- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN trong một số lĩnh vực khoa học - công nghệ then chốt, gúp phần xây dựng ĐHQGHN thành một trung tâm đào tạo - nghiên cứu trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam.

- Đào tạo một lực lượng lao động giỏi cả về chuyên môn và ngoại ngữ, cú khả năng ứng dụng kịp thời kiến thức khoa học kỹ thuật vào hoạt động nghề nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước; 

- Giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận và tỡm hiểu các vấn đề kinh tế - xó hội trong đời sống quốc tế, được nhận văn bằng đạt chuẩn quốc tế;

- Giúp đội ngũ giảng viên tiếp cận với phương tiện, giáo trình và phương pháp giảng dạy tiên tiến trong một số ngành được lựa chọn trong khuụn khổ Đề án;

·          Một số giải pháp cụ thể:

- Mở rộng tổ chức đào tạo cấp bằng chung với một số trường đại học ngoài nước. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia sâu rộng và có hiệu quả Đề án đào tạo tiến sĩ phối hợp đạt chuẩn quốc tế bằng ngân sách Nhà nước.Thông qua đó, các đơn vị đào tạo đã tích cực tìm hiểu và nghiên cứu các giải pháp triển khai áp dụng các mô hình liên kết đào tạo quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp và công nghệ dạy học. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các khoá đào tạo đại học, sau đại học liên kết với nước ngoài với chất lượng đạt chuẩn khu vực, quốc tế.

- Tích cực triển khai xây dựng một số Dự án hợp tác quốc tế về KHCN bằng các nguồn vốn khác nhau trong đó có nguồn kinh phí KHCN hàng năm của ĐHQGHN.

- Cố gắng triển khai việc trao đổi học bổng đào tạo từ bậc cử nhân đến TS giữa ĐHQGHN với các trường đại học đối tác nước ngoài.

- Áp dụng cơ chế, thủ tục thuận tiện, tạo cơ hội và chuẩn bị tốt điều kiện gửi cán bộ và sinh viên đi trao đổi khoa học, nghiên cứu, học tập ở nước ngoài.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :