SINH VIÊN
Trang chủ   >  SINH VIÊN  >   Hỗ trợ sinh viên
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN ĐHQGHN KHÓA IV NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

1.

Trương Ngọc Kiểm

0989097459

kiemtn@vnu.edu.vn

Cơ quan ĐHQGHN

Bí thư

2.

Vũ Văn Hải

0913012192

hai32n@vnu.edu.vn

Trường ĐH Ngoại ngữ

Phó Bí thư Thường trực

3.

Hoàng Đình Lương

0989952555

luonghd21@vnu.edu.vn

Cơ quan ĐHQGHN

Phó Bí thư

4.

Trần Bách Hiếu

0902240021

Bachhieu168@vnu.edu.vn

Trường ĐH KHXH&NV

Phó Bí thư

5.

Nguyễn Hoàng Nam

0913020286

namnh@hus.edu.vn

Trường ĐH KHTN

 

Ủy viên BTV

6.

Nguyễn Trung Phong

0912312386

phongnt@vnu.edu.vn

Trường ĐH Kinh tế

Ủy viên BTV

7.

Nguyễn Thị Huyền Trang

0904024786

trangnth@vnu.edu.vn

Khoa Quốc tế

Ủy viên BTV

8.

Tô Vân Khánh

0985435604

Trường ĐH Công nghệ

Ủy viên BTV

9.

Khuất Quang Phát

0982371986

Khoa Luật

Ủy viên BTV

10.

Nguyễn Trần Hải

0912469966

haiky@vnu.edu.vn

Trung tâm GDTC&TT

Ủy viên BCH

11.

Tạ Bích Ngọc

0989767672

Trường ĐH KHXH&NV

Ủy viên BCH

12.

Vũ Đình Phong

0977589678

phongvd@vnu.edu.vn

Trường ĐH KHXH&NV

Ủy viên BCH

13.

Trần Quốc Tự Kiều

01684978997

Trường ĐH KHTN

Ủy viên BCH

14.

Nguyễn Kim Anh

01687420508

Trường ĐH KHTN

Ủy viên BCH

15.

Lê Thanh Huyền

0975450455

huyenlt@vnu.edu.vn

Trường ĐH Giáo dục

Ủy viên BCH

16.

Phạm Ngọc Ninh

0943686268

ninhpn@vnu.edu.vn

Cơ quan ĐHQGHN

Ủy viên BCH

17.

Nguyễn Hải Anh

0913224798

anhnh90@vnu.edu.vn

Cơ quan ĐHQGHN

Ủy viên BCH

18.

Mai Thế Nhật Quỳnh

0973131592

maithenhatquynh@vnu.edu.vn

Trung tâm TTTV

Ủy viên BCH

19.

Nguyễn Văn Trọng

0915961819

trongnv@vnu.edu.vn

Trung tâm HTSV

Ủy viên BCH

20.

Nguyễn Minh Quân

0936609193

Trường ĐH Ngoại ngữ

Ủy viên BCH

21.

Nguyễn Hoàng Giang

01658550028

Trường ĐH Ngoại ngữ

Ủy viên BCH

22.

Ngô Thu Trang

0974931993

Khoa Luật

Ủy viên BCH

23.

Nguyễn Danh Sơn

01667794633

Trường ĐH Kinh tế

Ủy viên BCH

24.

Nguyễn Kim Thoa

0949807066

thoank@vnu.edu.vn

Trường ĐH Công nghệ

Ủy viên BCH

25.

Trịnh Thị Thúy Ngân

0976583151

Trường ĐH Ngoại ngữ

Ủy viên BCH

26.

Nguyễn Thị Phương Thảo

0975657600

thaontp@vnu.edu.vn

Khoa Quốc tế

Ủy viên BCH

27.

Nguyễn Thành Trung

0984365689

nttrung@vnu.edu.vn

Khoa Y – Dược

Ủy viên BCH

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :