TUYỂN DỤNG
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >    >  
Khoa các Khoa học Liên ngành, ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2021
Khoa Các khoa học liên ngành, tiền thân là Khoa Sau Đại học với 19 năm lịch sử xây dựng và phát triển, là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức đào tạo và nghiên cứu các khoa học mới, có tính liên ngành, liên lĩnh vực.

 

Cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Vị trí, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức

1. Số lượng, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm công tác của vị trí việc làm cần tuyển dụng:

TT

Đơn vị

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1

Giảng viên

(mã số V07.01.03)

1

- Trình độ Tiến sĩ trở lên chuyên ngành kinh doanh thương mại

- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí trí tuyển dụng.

- Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo thông tư 40/TT- BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 - Có khả năng nghiên cứu khoa học quy định tại Điều 6 Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN.

 

Tổng số

1

 

2. Tiêu chuẩn về ngoại ngữ và trình độ tin học:

– Trình độ ngoại ngữ:

+ Có trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc bậc 4 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông; hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

III.  Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm theo thông báo).

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh cỡ 4×6) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao có công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển. Đối với bằng cấp và bảng điểm bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cần nộp bản Công chứng Giấy công nhận văn bằng của Bộ GD&ĐT; bản dịch công chứng văn bằng và bảng điểm.

- Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.

- Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ (do y tế quận, huyện trở lên cấp).

- Bản sao có công chứng các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Văn bản, hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, sổ bảo hiểm xã hội).

- Lý lịch khoa học có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 22/11/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổng hợp Phòng 405, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 0243.7547619  - 0989996079

3. Lệ phí dự tuyển viên chức:500.000 đồng/người dự tuyển.

IV. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

- Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

- Thời gian phỏng vấn/thực hành: 30 phút

- Nội dung phỏng vấn/thực hành:

+ Kiến thức chuyên môn: (Thuộc vị trí việc làm cần tuyển dụng)

+ Kiến thức chung: Nghị định 115/2020/NĐ-CP- ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị định 161/2018 NĐ-CP – ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Luật viên chức năm 2010; các quy định có liên quan, các hiểu biết về ĐHQGHN và Khoa Các khoa học liên ngành.

3. Thời gian xét tuyển: Sẽ được thông báo trên Website: http://sis.edu.vn

4. Địa điểm xét tuyển: Khoa Các khoa học liên ngành - ĐHQGHN.

 

 Khoa các Khoa học Liên ngành
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :