Số liệu thống kê
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Số liệu thống kê  >  
Số liệu về tổ chức cán bộ năm học 2011 - 2012 (theo trình độ đào tạo)

STT
Tên cơ quan, đơn vị
Tổng số
Chia theo trình độ đào tạo
Chức danh
Tiến sĩ khoa học
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Khác
Giáo sư
Phó giáo sư
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
602
9
239
190
127
37
18
92
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
475
2
146
198
101
28
4
68
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
752
1
85
325
283
58
3
15
4
Trường Đại học Công nghệ
210
1
74
66
49
20
2
18
5
Trường Đại học Kinh tế
174
1
50
64
39
20
0
11
6
Trường Đại học Giáo dục
71
0
31
24
11
5
3
7
7
Khoa Quốc tế
99
1
10
49
31
8
0
3
8
Khoa Luật
78
2
22
30
22
2
5
3
9
Khoa Sau đại học
22
1
5
9
6
1
2
1
10
Khoa Quản trị Kinh doanh
50
0
4
16
29
1
0
1
11
Khoa Y Dược
27
0
8
5
12
2
1
1
12
Viện Công nghệ Thông tin
22
1
5
7
5
4
1
1
13
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học
35
0
7
10
14
4
0
1
14
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
23
0
5
10
8
0
2
1
15
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
16
0
4
9
3
0
0
1
16
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
29
0
8
12
9
0
0
0
17
Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ
4
0
0
1
3
0
0
0
18
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị
2
0
0
1
1
0
0
0
19
Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo
18
0
1
8
9
0
0
0
20
Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu
15
0
1
5
8
1
0
1
21
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
29
0
6
17
5
1
0
3
22
Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm
70
0
2
20
41
7
0
0
23
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
9
0
0
4
4
1
0
0
24
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
28
0
1
19
5
3
0
0
25
Trung tâm Phát triển hệ thống
14
0
1
7
1
5
0
0
26
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học
19
0
1
2
10
1
0
1
27
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
78
0
1
7
34
36
0
1
28
Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á
4
0
0
1
3
0
0
0
29
Trung tâm Thông tin - Thư viện
108
0
1
15
76
16
0
0
30
Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng
8
0
1
0
7
0
0
0
31
Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin
20
0
0
6
13
1
0
0
32
Nhà Xuất bản
34
0
3
7
20
4
0
2
33
Nhà In
26
0
0
1
8
17
0
0
34
Ban Quản lý và phát triển dự án
7
0
1
1
3
2
0
1
35
Tạp chí Khoa học
5
0
0
2
3
0
0
0
36
Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN – Đại học Kyoto
2
0
1
0
1
0
0
0
37
Cơ quan ĐHQG Hà Nội
121
2
29
40
24
28
3
10
38
Trung tâm Nhân lực Quốc tế
5
0
1
1
3
0
0
0
 
Tổng
3,311
21
754
1,189
1,031
313
44
243

  VNU Media - Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2011 - 2012
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :