Lý lịch khoa học
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Lý lịch khoa học  >  
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-ĐHCN

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình
 2. TS. Nguyễn Hải Châu
 3. TS.Lê Anh Cường
 4. TS. Bùi Thế Duy
 5. TS. Nguyễn Việt Hà
 6. TS. Nguyễn Ngọc Hóa
 7. TS.Trương Anh Hoàng
 8. TS. Hoàng Xuân Huấn
 9. TS. Nguyễn Hà Nam
 10. TS. Nguyễn Hoài Sơn
 11. TS. Phạm Bảo Sơn
 12. TS. Phạm Hồng Thái
 13. TS. Nguyễn Trí Thành
 14. TS. Trương Ninh Thuận
 15. PGS.TS. Hà Quang Thụy
 16. PGS.TS Trịnh Nhật Tiến
 17. TS. Lê Sỹ Vinh

                                                                                         Đang tiếp tục cập nhật

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :