Lý lịch khoa học
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Lý lịch khoa học  >  
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC-ĐHKHTN

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC

1. ThS. Bùi Vũ Anh
2. GS.TSKH Phạm Kỳ Anh

3. GS.TS Đào Huy Bích

4. TS. Lê Huy Chuẩn

5. GS.TS Nguyễn Hữu Dư

6. PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức

7. PGS.TS Đào Văn Dũng

8. PGS.TS Vũ Hoàng Linh

9. TS. Lê Công Lợi

10. TS.Vũ Đỗ Long
11. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
12. PGS.TS Phan Viết Thư

                                                                            Đang tiếp tục cập nhật

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :