Lý lịch khoa học
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Lý lịch khoa học  >  
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ KHOA VẬT LÝ-ĐHKHTN

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ KHOA VẬT LÝ

1. GS.TS Tôn Tích Ái
2. PGS.TS Hà Huy Bằng

3. TS. Ngạc An Bang
4. GS.TS Nguyễn Quang Báu

5. TS. Phạm Văn Bền
6. PGS.TS Lê Thị Thanh Bình

7. PGS.TS Nguyễn Thế Bình

8. PGS.TS Tạ Đình Cảnh
9. TS. Trịnh Đình Chiến
10. PGS.TS Lê Hồng Hà
11. TS. Nguyễn Hoàng Hải

12. GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn
13. PGS.TS Nguyễn Thị Thục Hiền
14. GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng
15. TS. Bùi Văn Loát
16. PGS.TS Nguyễn Ngọc Long
17. GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương

18. PGS.TS Vũ Đức Minh

19. PGS.TS Hoàng Nam Nhật

20. PGS.TS Phạm Văn Nho
21. TS. Nguyễn Đức Tân

22. TS. Phùng Quốc Thanh

23. TS. Nguyễn Quốc Thịnh

24. ThS. Đặng Thị Thanh Thủy

25. PGS.TS Phạm Quốc Triệu
26. PGS.TS Lê Văn Vũ

                                                                   Đang tiếp tục cập nhật

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :