Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
- Cho em hoi ve du hoc Trung Quoc ! (05/4/2006)

From: tuan lq <mickey_2xxx@yahoo.com>
To: hoi_dap@vnu.edu.vn
Date: Wed, 5 Apr 2006 01:20:53 -0700 (PDT)
Subject: Cho em hoi ve du hoc Trung Quoc !
Em chao cac thay co.
Em duoc biet la truong DHQGHN co tuyen sinh di du hoc o Trung Quoc. Vay em muon dang ky tuyen de di du hoc o Trung Quoc thi phai lam the nao a.
Em cam on !

 

Trả lời:

Ve nganh dao tao va cac truong doi tac Trung Quoc lien ket voi Khoa Quoc te, em co the tham khao tai http://is.vnu.edu.vn

Ve dieu kien du tuyen, Khoa Quoc te yeu cau thi sinh phai tot nghiep PTTH va hoc luc bac PTTH dat loai trung binh kha tro len, dao duc hanh kiem tot.

Em co the mua va nop ho so theo thong bao tai trang web cua khoa. Sau khi nhan duoc ho so cua thi sinh, Khoa Quoc te se tien hanh xet tuyen. Sinh vien trung tuyen phai hoc toi thieu 1 hoc ky du bi tieng Trung tai Khoa Quoc te moi duoc xet chuyen tiep sang du hoc tai Trung Quoc. De du dieu kien vao hoc dai hoc tai Trung Quoc, em phai thi va dat chung chi HSK toi thieu la cap 4 (tuy theo nganh). Trong truong hop khong dat, khi chuyen tiep sang Trung Quoc, em van phai tiep tuc hoc ngoai ngu de dap ung dieu kien cua truong doi tac.

Khoa Quoc te - DHQGHN

 VnuNEWS - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: