Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
- Thu hoi dap ve tuyen sinh ngành Khoa học Quản lí - Trường ĐHKHXH&NV (05/05/2006)

Người hỏi:  dien hamdien tachiataynhauanhnhe@yahoo.com 

 

Kinh gui phong Dao tao truong Dai hoc Khoa hoc xa hoi & Nhan van - DHQG Ha Noi!

 

Em la Nguyen Kieu Hanh, hien dang hoc lop 12. Trong ky tuyen sinh dai hoc sap toi em co dang ky du thi vao nganh hoc moi cua Nha truong la  nganh Khoa hoc quan li. Kinh mong nha truong cho em hoi:

  

   1. Khoa nay dao tao chuyen sau ve linh vuc quan ly co dung khong ? Trong qua trinh hoc nha truong se giang day ve nhung linh vuc khoa hoc  xa hoi gi?

   2. Sau khi tot nghiep voi nghanh hoc nay thi em co the ung dung kien thuc da duoc hoc tai nha truong vao nhung cong viec gi ?

 

         Tren day la nhung thac mac cua em kinh mong phong tuyen sinh giai dap ki hon cho em ve nghanh hoc moi nay.

                                                  Em xin chan thanh cam on!

                                                  Yen bai, ngay 2/5/2006   

                                                   Nguyen Kieu Hanh

 

 

Trả lời:

 

Ve nhung thong tin ma ban hoi, ban co the tham khao them noi dung gioi thieu chi tiet ve nganh Khoa hoc Quan lý cua Truong theo dia chi: http://www.ussh.edu.vn hoac cung co the goi dien thoai cho so may cua
Bo mon Khoa hoc quan lý: 5586013
Chuc ban dat ket qua tot trong ky thi sap toi
Phong Dao tao Truong DHKHXHNV

 VnuNEWS - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :