Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Thong tin ve cao hoc tieng Anh (15/12/2006)

Người hỏi: "chung le" <tinhnguyen03@gmail.com>

Kinh gui cac thay co giao

Chung toi hien la giao vien tieng Anh va dang co mong muon duoc hoc cao hoc Su pham tieng Anh tai quy nha truong. De chuan bi ky thi cao hoc vao thang 5 nam 2007 sap toi, chung toi cung da tim hieu 1 so thong tin. Nhung chung chung toi van con co 1 so thac mac ma chua duoc giai dap la:

Chuong trinh thi cac ly nang thuc hanh là theo TOEfL IBT hay theo chuong trinh cu?

Co tai lieu hưong dan cu the ve noi dung thi tieng Phap khong?

Nam nay mon chung se la mon Kinh Te hay là Triet hoc nhu moi nam? và co tai lieu cu the huong dan nao khong?

Vay rat mong duoc nhan huong dan cu the cua quy nha truong ve van de nay de chung toi duoc chuan bi ky hon cho ky thi sap toi.

Chung toi xin chan thanh cam on

Moi thong tin co the gui theo dia chi mail nay hoac post len trang web cua nha truong.

Trả lời:

Doi voi cac thi sinh du thi cao hoc chuyen nganh Ngoai ngu thi lien he truc tiep so dien thoai sau: 754 8874 (311) hoac theo dia chi Khoa Sau dai hoc, Truong Dai hoc Ngoai ngu, DHQGHN. Cac ban can lien he som de mua ho so du thi cao hoc. Trong do co day du De cuong cac mon thi (Triet học, Ngoai ngu 2, thuc hanh tieng). Trong de cuong se co day du danh muc sach tham khao cho tung mon thi. Van ban huong dan thi sau dai hoc nam 2007 cac ban cho den thang 01 nam 2007 se co.

"Nguyen Van Thai" thainv@vnu.edu.vn

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :