Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hoi thoi gian thi lien thong (18/12/2006)

Người hỏi: "doanh nhan 8x" <vuongmanhhoang@gmail.com>

> Dear,
> Hien tai em da tot nghiep truong CD KTKT CNI 456 Minh Khai, khoa
> dien tu
> vien thong voi bang kha ( 7.4).
> Em duoc biet truogn DHQG co to chuc thi lien thong?
> Em viet thu nay xin hoi dieu kien tham du, le phi va thoi gian to
> chuc
> thi
> gan nhat trong nam 2007?
> Mong nhan duoc thong tin som.
>
> Thanks and best regards,
> Vuong Manh Hoang
> --
> vuong manh hoang
> 0904949114
> i stand alone with life.

Trả lời:

Hien nay DHQGHN khong to chuc dao tao cu nhan lien thong tu cao dang, chi dao tao he tap trung va khong tap trung. He khong tap trung co tai chuc, chuyen tu danh cho nhung nguoi co bang THPT, cao dang va co hai nam cong tac tro len. Em co the lien he voi phong dao tao, truong dai hoc Cong nghe thuoc DHQGHN theo dia chi duoi day de biet them thong tin chi tiet ve dao tao he khong tap trung nganh dien tu vien thong.
144, duong Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
DT: 04 7547865

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :