Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi đáp thông tin về hệ đào tạo tại chức ngành Kinh tế

Hỏi: duong van <conloctinh2@yahoo.com>
xin cho toi biet sang nam 2007 .sap toi  nganh quang tri kinh doanh cua truong  DH quoc gia ha noi co tuyen sinh dai hoc  he khong chinh qui .thoi gian nhan ho so bat dau tu bao gio ? va ho so duoc ban tai dau ? va xin cho toi biet them nganh quang tri kinh doanh co bao nhieu chuyen nganh ? la nhung chuyen nganh nao ?

Đáp: Nguyen Thi Minh Phuong  <ntmphuong@vnu.edu.vn> 
Chao ban,
Khoa Kinh te to chuc tuyen sinh dai hoc tai chuc gom cac nganh: Kinh te doi ngoai, Tai chinh ngan hang va quan tri kinh doanh. Ho so se duoc phat hanh va ban tai Khoa Kinh te- DHQGHN, Nha E1, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi vao khoang thang 6, thang 7 hang nam.
Khoa Kinh te

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :