Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi - Đáp về thông tin tuyển sinh sau đại học ngành Tiếng Trung Quốc

Hỏi: "Thái Hà Phạm" <haphampscmedia@gmail.com>
To: hoi_dap@vnu.edu.vn
Date: Tue, 6 Mar 2007 16:14:28 +0700
Subject: SOS!

Chao cac thay co!em co 1 cau muon hoi. Hi vong cac thay se tro loi cho e trong thoi gian som nhat.

Em da tot nghiep xong chuyen nghanh tieng TQ tai khoa ngoai ngu truong  DH su pham Thai Nguyen. Voi bang Kha. Em co nguyen vong muon hoc len cao hoc tieng Trung Quoc nhung ko thuoc chuyen nghanh su pham nua. Vay co lop sau dai hoc nao dao tao ko ah?thoi gian mua ho so dang ki du thi va on thi la luc nao? Mong nhan duoc thu tra loi cua cac thay co trong thoi gian som nhat.

Em xin chan thanh cam on.

 Pham ha.0976309926

Đáp:  "Nguyen Thi Hong Minh"

Chao ban,

DHQGHN co dao tao cao hoc nganh Tieng Trung Quoc trong do co hai chuyen nganh:
- Ngon ngu Trung Quoc
- Li luan va phuong phap day hoc bo mon tieng Trung Quoc.

Theo nhu ban trinh bay thi ban co the chon de du thi chuyen nganh
Ngon ngu Trung Quoc cua nganh Tieng Trung Quoc. Hien tai da phat hanh ho so tuyen sinh, ban hay lien he voi truong Dai hoc Ngoai ngu, DHQGHN theo dia chi sau de biet them thong tin chi tiet
ve cong tac tuyen sinh:
Khoa Sau dai hoc, truong Dai hoc Ngoai ngu, DHQGHN
DT: 7547435

Chuc ban thanh cong.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :