Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi - đáp câu hỏi của bạn dauhien2109@yahoo.com (Ngày 1/3/2007)

Hỏi: ThuHien Dau <dauhien2109@yahoo.com

Kinh gui hop thu hoi dap truong DHQG!

 Em hien la giao vien day THCS,em da co bang tot nghiep cao dang
 nganh SP Tieng Anh va cung da hoan thanh chuong trinh hoc Dai hoc Tu xa cua Dai hoc Hue (nhan bang Cu nhan khoa hoc thang 10 -2005;bang TB kha). Vay em muon hoi em co the du thi Cao hoc duoc khong? Hoac nhu the nao thi em moi du dieu kien du thi Cao hoc?Kinh mong duoc nha truong hoi am va cho em mot so thong tin ve ki thi tuyen sinh Sau Dai hoc sap toi cua truong duoc khong a?

Em xin chan thanh cam on.


Đáp: Nguyen Thi Hong Minh" <minhnth@vnu.edu.vn


Ban chi co the thi cao hoc cac nganh Ngoai ngu neu ban thoa man mot
trong cac dieu kien sau ve van bang:

- Co bang dai hoc chinh quy nganh tuong ung voi nganh ma ban muon thi
cao hoc.

Vi du, ban muon du thi cao hoc nganh Tieng Anh thi ban phai co bang
dai hoc chinh quy nganh Tieng Anh.

- Co bang dai hoc khong phai he chinh quy cua nganh ma ban muon thi
cao hoc, nhung phai co them mot bang chinh quy mot nganh ngoai ngu
khac.

Vi du, ban co bang dai hoc he tai chuc hoac chuyen tu... nganh tieng
Anh, va bang dai hoc chinh quy nganh tieng Nga thi ban co the thi cao
hoc nganh Tieng Anh.

Ban hay doi chieu cac dieu kien tren de xem minh co du dieu kien khong.

DHQGHN se to chuc ki tuyen sinh sau dai hoc nam 2007 vao hai dot,
thang 5 va thang 9. Rieng truong Dai hoc Ngoai ngu, no+i tuyen sinh dao
tao cac nganh ngoai ngu chi tuyen sinh vao dot 1.

Ban hay lien he them voi khoa Sau dai hoc, truong Dai hoc Ngoai ng?u,
DHQGHN (DT: 7547435) de biet them cac thong tin chi tiet.

Chuc ban thanh cong.

Nguyen Thi Hong Minh
Khoa Sau dai hoc, DHQGHN

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :