Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi - đáp về tuyển sinh sau đại học 2007 (26/2/2007)

Hỏi:  nguyen van <hoatuhuyen_v07@yahoo.com

em hien la sinh vien nghanh DHSP Ngu Van, sap tot nghiep dai hoc va co
mong muon du thi tiep sau dai hoc, em muon hoi dieu kien du thi va nhung thong tin can thiet de em co the tham du ky thi. cu the nhu  dieu kien thi,mon thi, thoi gian thi. Rat mong cac thay co giup do.

Đáp: "Nguyen Van Thai" <thainv@vnu.edu.vn> 

- Neu tot nghiep Dai hoc dat loai kha tro len thi duoc du thi ngay, neu
dat loai khac thi phai co 2 nam kinh nghiem.
- Nganh van hoc thi cac mon; Triet hoc, Li luan Van hoc, Ngoai ngu B
- Dot 1 thi cac ngay 5 va 6 thang 5 nam 2007. Dot 2 thi cac ngay 15 va 16
thang 9 nam 2007.
Chi tiet xin lien he: Phong sau dai hoc, truong DHKHXH&NV
DT: 04 8582539

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :