Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi - đáp về chế độ ưu tiên, thời gian áp dụng chế độ ưu tiên đối với con thương binh hạng 2/4
Hỏi: Bố em là thương binh hạng 2/4. Em xin hỏi: Chế độ ưu đãi đối với con thương binh được áp dụng đến khi nào? và áp dụng trong những trường hợp nào? (minhhien…@vnn.vn)

Đáp: Đảng và Nhà nước luôn có chính sách ưu tiên đối với những người đã có công với cách mạng. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh xác định con thương binh mất sức lao động 81% trở lên là đối tượng 04 thuộc nhóm ưu tiên 1; con thương binh mất sức lao động dưới 81% là đối tượng 06 thuộc nhóm ưu tiên 2.

 BAN ĐÀO TẠO ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :