Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hoi _ dap về tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 (ngày 1/6/2007)

Hỏi: hhhhhh ddddd <bani204@yahoo.com>

Qua thong tin tren mang thi co dot tuyen sinh thac si 2007 dot 2. nhung khi hoi tham o truong thi duoc thong bao rang khong co tuyen sinh dot 2.

Em xin hoi la khoa sau dai hoc co to chuc dot 2 nam 2007 khong? neu co thi khoa sau dai hoc co to chuc on thi khong? va neu em co du dieu kien de chuyen tiep dao tao thac si thi co hoi de chuyen tiep dot 2 khong a?

Em xin cam on thay co nhieu

 

Đáp: Nguyễn Thị Hồng Minh

 

Chao ban,

Chung toi xin tra loi cac cau hoi cua ban ve viec thi sau dai hoc nhu sau:
- Hau het cac don vi dao tao thuoc DHQGHN deu to chuc 2 dot tuyen sinh trong nam. Rieng truong Dai hoc Ngoai ngu chi to chuc thi dot 1. Ban chua noi ro la ban ho?i thong tin o truo+`ng nao, neu la truong Dai hoc Ngoai ngu thi dung la nhu vay.
- Khoa sau dai hoc cua DHQGHN khong to chuc viec thi va on thi sau
dai hoc. Cong tac nay duoc thuc hien tai Hoi dong tuyen sinh cua cac don vi dao tao thuoc DHQGHN.
- Viec xet chuyen tiep sinh dao tao thac si cho cac cu+? nhan tot nghiep trong nam 2007 se xet vao dot 2 nam 2007, bat dau tu thang 7/2007 (ke ca doi voi cac sinh vien cua truong Dai hoc Ngoai ngu). Neu ban sap tot nghiep va du dieu kien xet chuyen tiep sinh thi ban nen lien he voi nha truong de b?et them chi tiet ve cac thu tuc ho so lien quan toi viec nay.
Chuc ban thanh cong.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :