Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Trường ĐHKT – ĐHQGHN trả lời bạn Lê Anh Ha về đào tạo không chính quy (ngày 11/1/2008)

Hỏi leanhha@gmail.com: E muon biet ve ky thi tai chuc sap toi cua truong khoa kinh te se dien ra vao thoi gian nao va cac thu tuc cung nhu lich hoc va lich on tap. Bao gio thi nhan ho so?

Đáp Nguyen Thi Thu – Phó phòng Đào tạo Trường ĐHKT - ĐHQGHN:

Hang nam, Trường ĐH Kinh te to chuc tuyen sinh he DH tai chuc cac
ngành Kinh te doi ngoai, Quan tri kinh doanh, Tai chinh ngan hang. Thang 11/2007, nha truong da to chuc tuyen sinh cac nganh tren voi cac
khoi thi A va D. Tu thang 6/2007, nha truong se trien khai KH tuyen sinh he DH tai chuc nam 2008, cac thong tin ve KH tuyen sinh se duoc dang tren Web cua truong:
www.economics.vnu.edu.vn.

Rất mong nhận được sự quan tâm của bạn đến chương trình đào tạo của
trường.
Tran trong cam on

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :