Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Khoa Sau đại học - ĐHQGHN trả lời bạn xuanhong6683@yahoo.com về đào tạo sau đại học (13/1/2008)

Hỏi: ho hong <xuanhong6683@yahoo.com

Em la mot sinh vien cu cua truong DH Ngoai Ngu, em muon hoi ket
qua thi cao hoc nganh tieng Anh co the duoc bao luu ko? Vi dieu kien cong tac em muon du thi xong neu trung tuyen se xin bao luu mot nam thi co duoc ko?

Đáp: Nguyen Thi Hong Minh, Phong Quan li Dao tao va Khoa hoc,
Khoa Sau dai hoc, DHQGHN

Chao ban,

Trong quy che tuyen sinh khong cho phep thi sinh bao luu ket qua tuyen
sinh. Tuc la ban trung tuyen nam nao thi chi duoc phep nhap hoc trong
nam do.

Tuy nhien trong quy che dao tao sau dai hoc, neu co li do chinh dang thi
cac hoc vien cao hoc co the xin phep gia han hoac tam ngung hoc tap.

Ban hay van dung cac quy dinh cu the vao truong hop cua minh.

Chuc ban thanh cong

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :