Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Thac mac tuyen sinh (16/3/2008)

Hỏi: rdhgjhkjk hkjhkjhk alwaysinmyheart_ht@yahoo.com>

Thua thay co em dang co" y" dinh thi vao` truong dai hoc ngoai ngu thuoc dai hoc quoc gia Ha Noi.khi em xem diem chuan cua DHNN nam 2007 em thay khoa tieng Anh lay 23 diem con khoa tieng Han hay tieng Nhat lai lay 25 diem.vay em xin hoi diem nhu vay la deu` nhan he so" mon ngoai ngu~ haychua a? va` khoa tieng Anh lay" diem thap" hon cac khoa khac tuy tung nam hay nam nao cung vay a.

em xin cam on thay co

Đáp: TS. Vũ Viết Bình - Phó Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN

Theo quy dinh, mon thi Ngoai ngu vao cac nganh dao tao cua truong
Dai hoc Ngoai ngu, DHQGHN duoc tinh he so 2.
  Diem trung tuyen vao moi nganh dao tao thay doi hang nam, tuy thuoc
so thi sinh du thi, ket qua thi, chi tieu dao tao va dam bao nguyen tac
tuyen duoc hoc sinh gioi vao hoc.
  Chuc em co mot ky thi thanh cong.  


 

 Hoi_dap@vnu.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :