Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi_Đáp về đăng ký học văn bằng 2 (11/7/2008)

Hỏi: chi nguyen" <chibi.cfl@gmail.com

Kinh gui ban quan ly hop thu hoi - dap truong DHQGHN,

Em hien dang la sinh vien truong DHNN-DHQGHN, em da hoc het
nam thu 2. Em muon theo hoc truong DH Khoa hoc xa hoi va nhan van thuoc DHQGHN thi can co nhung dieu kien nhu the nao a?

Em mong som nhan duoc hoi am a.Đáp: Vũ Viết Bình, Phó Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN

Theo quy chế đào tạo của ĐHQGHN (mục a, khoản 5, điều 26) :"Từ
năm học thứ hai trở đi, sinh viên xếp hạng học lực từ khá trở lên (điểm
trung bình chung tích lũy đạt từ 3,00 trở lên) có thể đăng ký học thêm
ngành học thứ hai với các quy định sau:

- Thời hạn tối đa để hoàn thành ngành học thứ hai là thời hạn tối đa
quy định cho ngành học thứ nhất kết thúc. Khi học ngành học thứ hai,
sinh viên được bảo lưu điểm của những môn học có nội dung và khối
lượng kiến thức tương đương đã tích lũy trong chương trình của ngành
học thứ nhất.

- Sinh viên phải dừng học ngành học thứ hai ở năm học tiếp theo nếu
điểm trung bình chung trong năm học đó đối với một trong hai ngành học
bị xếp loại yếu.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp ngành học thứ hai sau khi đã tốt
nghiệp ngành học thứ nhất.

- Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định đồng ý hay không đồng ý cho
sinh viên học thêm ngành học thứ hai căn cứ chỉ tiêu đào tạo được giao
và đảm bảo số sịnh viên thuộc diện này không vượt quá 10% tổng số
sinh viên hiện đang theo học ngành đó."

Để biết chi tiết, cụ thể em liên hệ với phòng đào tạo của trường ĐH
KHXH-NV.

 Hoi_dap@vnu.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :