Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi _ Đáp về kì thi cao học Luật năm 2008 (13/6/2008)

Hỏi: hoai linh <hoailinh_8x@yahoo.com.vn

Thua co! em muon" hoi ve` ky` thi cao hoc nganh` Luat nam 2008 cua truong:

1. Nam 2007, e co tham gia ky` thi cao hoc nganh` Luat dot 2, e khong du diem chuyen mon nhung mon Tieng Anh em dat 68 diem, lieu bay gio e con` co hoi xin cap chung" chi de duoc mien thi mon Tieng Anh khong a?

2. Em muon" tham gia ky` thi cao hoc nganh` Luat dot 2 nam 2008, thi bay gio` em co" the dang ky" mua ho` so chua a? E cong tac" xa Ha Noi gan` 200 cay so nen khong co dieu` kien tham khao thong tin

3. Truong co mo lop" on thi cao hoc khong a?

Đáp: Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Quản lí đào tạo và khoa học, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN

Chung toi xin tra loi cac cau hoi cua ban nhu sau:

1. Sau cac dot thi tuyen sinh, DHQGHN danh 15 ngay cho cac thi sinh du dieu kien duoc dang ki de cao Chung chi Ngoai ngu. Ba.n thi tu dot 2 nam 2007 nen den thoi diem nay khong the dang ki cap Chung chi Ngoai ngu duoc nua.

2. DHQGHN se tuyen sinh SDH dot 2 vao cac ngay 29, 30 va 31/8/2008. Cac
don vi se phat hanh ho so dang ki du thi vao dau thang 7/2008.

Ban lien lac truc tiep voi khoa Luat de biet thong tin ve thoi han phat
hanh, thu nhan ho so dang ki du thi va ke hoach on tap.

DT: 7547826 hoac website cua DHQGHN: http://vnu.edu.vn

Chuc ban thanh cong.

 Hoi_dap@vnu.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :