Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi_đáp về việc nhận giấy báo điểm tại trường (14/8/2008)

Hỏi: nguyen khanh tue nguyenkhanhtue@yahoo.com 

E la thi sinh du thi tai truong,den gio van chua nhan duoc giay bao diem.Bay gio em muon xin giay bao diem thi tai truong co duoc khong a?Neu duoc thi em phai den dia diem nao de xin giay bao diem a?
??? Mong cac thay giup do em a! Em xin cam on!

Đáp: TS. Vũ Viết Bình - Phó Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN

Hoi dong tuyen sinh cua DHQGHN da gui Giay trieu tap thi sinh trung
tuyen cho thi sinh da trung tuyen, Giay chung nhan ket qua thi so 1 va so 2 cho thi sinh co ket qua thi tu diem san cao dang tro len, Phieu bao diem cho thi sinh co ket qua thi duoi diem san cao dang de cac So Giao duc va Dao tao chuyen cho thi sinh.

Em yen tam se nhan duoc thong tin trong thoi gian toi.

 

 Hoi_dap@vnu.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :