Đào tạo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >  
Công nhận đạt chuẩn và chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
Ngày 4/7/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2198 /QĐ-ĐBCL Công nhận và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chu kỳ 2 Trường Đại học Ngoại ngữ đạt Chuẩn chất lượng Quốc gia theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Ngày 4/7/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2198 /QĐ-ĐBCL Công nhận và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chu kỳ 2 Trường Đại học Ngoại ngữ đạt Chuẩn chất lượng Quốc gia theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chu kỳ 2 của trường Đại học Ngoại ngữ có giá trị đến ngày 02/6/2017.
- Cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN cũng ký Quyết định số 2199/QĐ-ĐBCL Công nhận và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ đạt cấp độ 1 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
Giấy chứng nhận này cũng có giá trị đến ngày 02/6/2017.

 P.V - Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :