Đào tạo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >  
ĐHQGHN triển khai dạy học trực tuyến các môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Trước mắt, Trung tâm GDQP&AN sẽ triển khai dạy học trực tuyến khóa 66 đối với sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Học viện Quản lý Giáo dục; khóa 67 với Trường Đại học Giáo dục và Khoa Luật trong tháng 7/2021.


Được sự cho phép của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) Trung ương; Vụ GDQP&AN, Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN về kế hoạch cũng như các nội dung giảng dạy trực tuyến, Đảng ủy và Ban Giám đốc Trung tâm GDQP&AN đã kịp thời chỉ đạo, xây dựng và thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức giảng dạy trực tuyến môn học GDQP&AN nhằm đáp ứng với tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho giảng viên, học sinh, sinh viên. Theo đó, trong năm 2021 tổ chức giảng dạy trực tuyến phù hợp với yêu cầu thực tiễn, không bị gián đoạn lịch trình đào tạo của Trung tâm trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

TS. Nguyễn Đức Đăng, Giám đốc Trung tâm cho biết: Từ ngày 23/6/2021 triển khai dạy học trực tuyến, tất cả 08 phòng học online, mỗi phòng có trên 100 kết nối đã “khai cuộc” giảng dạy cho sinh viên Khóa 66 của Học viện Quản lý Giáo dục và Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đảm bảo đúng kế hoạch, chính quy, chất lượng và hiệu quả tốt.

TS. Nguyễn Đức Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ giảng dạy trực tuyến và tập huấn về sử dụng các nền tảng ứng dụng giảng dạy trực tuyến.

 

Trước mắt, Trung tâm GDQP&AN sẽ triển khai dạy học trực tuyến khóa 66 đối với sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Học viện Quản lý Giáo dục; khóa 67 với Trường Đại học Giáo dục và Khoa Luật trong tháng 7/2021.

Lãnh đạo Trung tâm chia sẻ thêm: Để thực hiện một nhiệm vụ dạy học trực tuyến ở học phần môn học đặc thù này, Trung tâm đã phát huy sức mạnh tổng hợp, xác định việc triển khai dạy - học trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, vừa học hỏi, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, làm đến đâu hiệu quả đến đó. Đây là hình thức dạy học trực tuyến lần đầu tiên được triển khai do các nội dung về quân sự, quốc phòng, an ninh; các bài thực hành mang tính đặc thù của quân đội.

Triển khai giảng dạy một số nội dung trong phạm vi cho phép để giải quyết một phần tiến độ chương trình môn học đã xây dựng với các đơn vị liên kết đào tạo. Đồng thời, thông qua giảng dạy trực tuyến để tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý khung nâng cao trình độ công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống các phần mềm giảng dạy, thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy; giải quyết một số nội dung theo yêu cầu, nhiệm vụ đáp ứng thực tiễn đặt ra, vừa giải quyết nhiệm vụ trước mắt và chủ động, không lúng túng bị động, có sẵn kịch bản đáp ứng với diễn biến lâu dài của dịch bệnh Covid-19.

Trung tâm đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ hỗ trợ, Tổ nội dung, bộ phận bảo đảm để thường trực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ dạy - học trực tuyến này. Đồng thời tổ chức biên chế các đại đội sinh viên do giảng viên trực tiếp làm đại đội trưởng; xây dựng kế hoạch giảng dạy, lịch giảng dạy và điều hành theo kế hoạch đã xác định; lập phòng học online, chuẩn bị đề thi, đáp án và triển khai thực hiện phương án tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập online; ban hành Quy định dạy - học trực tuyến môn học GDQP&AN của Trung tâm, trong đó nêu rõ quyền, trách nhiệm của giảng viên, sinh viên, các bên có liên quan và được phổ biến quán triệt sâu rộng cho các đối tượng.

Để trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý, giám sát lớp học, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - ĐHQGHN tổ chức đợt tập huấn cho 100% cán bộ, giảng viên, viên chức của Trung tâm sử dụng các hệ thống phần mềm Microsoft Teams, E-learning (LMS), Google Meet và các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin khác trong giảng dạy trực tuyến để đáp ứng nhanh các yêu cầu đang đặt ra. Đặt biệt, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy cho biết, Trung tâm là đơn vị “tiên phong” đầu tiên trong ĐHQGHN tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến trên hệ thống phần mềm LMS của ĐHQGHN.

Trên cơ sở đợt tập huấn này, Trung tâm đã chủ động tổ chức tập huấn chuyên sâu cho Tổ hỗ trợ kỹ thuật, Tổ giám sát làm nòng cột trong giảng dạy trực tuyến. Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo và giảng viên, viên chức Trung tâm đã chủ động, tích cực nghiên cứu sử dụng các ứng dụng khác nhau như Kahoot, Padlet, Quizzz, Google Forms, Google Classroom… để tạo lớp học trực tuyến, trao đổi, thảo luận, đăng tải tài liệu, ra bài tập, chấm điểm... nhằm nâng cao tính tương tác và hiệu quả, tạo được hứng thú cho người học. Để thực hiện hiệu quả hoạt động dạy - học trực tuyến trước mắt và lâu dài, Trung tâm đã có phương án từng bước đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang bị thêm phương tiện dạy - học cho cơ quan chuyên môn, khoa đào tạo và giảng viên.

Qua những ngày đầu dạy - học trực tuyến, 100% sinh viên đăng ký đều có mặt học tập, Trung tâm đã nhận được phản hồi tích cực của sinh viên về nội dung, phương pháp, sự tương tác, tính chính quy, chuyên nghiệp trong công tác quản lý, điều khiển lớp học của các giảng viên, các thầy đã truyền đạt tốt nội dung bài giảng gắn với làm chủ tương đối tốt các ứng dụng giảng dạy trực tuyến.

Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, việc triển khai hoạt động giảng dạy - học tập trực tuyến của Trung tâm đã góp phần bảo đảm cho hoạt động dạy học không bị gián đoạn trong mùa dịch bệnh, đa số sinh viên hài lòng với việc dạy và học trực tuyến một số nội dung lý thuyết trong môn học GDQP&AN.

 Đức Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   |