Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Ngành học mới, hệ đào tạo mới của chuyên ngành tiếng Nhật và tiếng Đức
Năm học 2005 - 2006, trường ĐHKHXH&NV mở thêm ngành học mới và trường ĐHNN mở hệ đào tạo mới của chuyên ngành tiếng Nhật và tiếng Đức.

* Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN (mã trường QHF) năm học 2005 - 2006 tuyển thêm hệ sư phạm:
+ Tiếng Đức: mã ngành 705, khối thi D1, chỉ tiêu (cả hai hệ phiên dịch và sư phạm) là 80;
+ Tiếng Nhật: mã ngành 706, khối thi D1, chỉ tiêu (cả hai hệ phiên dịch và sư phạm) là 80.


* Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN (mã trường QHX) năm học 2005 - 2006 tuyển thêm 1 ngành mới là:
+ Khoa học quản lý: mã ngành 502, khối thi C, D1, D2, D3, D4, chỉ tiêu là 130.

 ĐT - BT
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: