Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi thi môn Mác - Lênin
Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích việc ra đề thi môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hình thức mở và cho sinh viên sử dụng tài liệu trong khi làm bài.

Nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách hiệu quả hơn, Bộ Giáo dục & Ðào tạo vừa có quyết định hướng dẫn việc giảng dạy các môn học này trong năm học 2006-2007. Theo đó, Bộ khuyến khích việc ra đề thi môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hình thức mở và cho sinh viên sử dụng tài liệu trong khi làm bài.

Ðề thi nên bảo đảm 50% lượng kiến thức cơ bản và 50% nội dung vận dụng thực tiễn. Hình thức thi có thể thi viết, tự luận, vấn đáp hoặc kết hợp thi viết với trắc nghiệm, nhưng không thực hiện duy nhất hình thức thi trên máy tính hoặc chỉ thi trắc nghiệm vì đây là môn học có tính đặc thù; vừa là môn khoa học mang tính tổng hợp khái quát cao, vừa là môn khoa học xã hội nhân văn mang tính tư tưởng chính trị, tính giai cấp, tình cảm, ý chí của cả người dạy và người học.

Ðối với khối chuyên ngành giáo dục chính trị, chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phải viết luận văn tốt nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn, vẫn phải tổ chức thi tốt nghiệp  các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như các ngành khác. Cần khắc phục sự trùng lặp khi tổ chức hướng dẫn cho sinh viên thi tốt nghiệp.

 

Ðồng thời, lưu học sinh  nước ngoài học tại các trường do Việt Nam mở đều phải thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, từ năm học 2006 - 2007, giáo trình các môn khoa học  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ là giáo trình tái bản có sửa chữa, bổ sung theo nội dung Văn kiện Ðại hội X của Ðảng, báo cáo tổng kết lý luận thực tiễn của đất nước qua 20 năm đổi mới và ý kiến góp ý của các trường.

Riêng giáo trình triết học dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học biên soạn theo Quyết định số 33/2004/QÐ-BGD&ÐT ngày 28-9-2004 của Bộ trưởng Giáo dục & Ðào tạo sẽ được đưa vào sử dụng từ năm học 2006 - 2007. Phương pháp giảng dạy cũng phải được đổi mới theo hướng chuyển quá trình dạy ở bậc đại học thành quá trình tự học, sinh viên học có tổ chức và hỗ trợ tối ưu của giảng viên, ứng dụng mạnh mẽ các phương tiện hỗ trợ và công nghệ thông tin, chấm dứt tình trạng "đọc - chép" trên giảng đường đại học.

Giảng viên phải sử dụng các sơ đồ mô hình hóa kiến thức, các đề án đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn khoa học  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ cung cấp để tham khảo trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy. Tăng cường các hình thức đối thoại, thảo luận, phát huy độc lập suy nghĩ của sinh viên để sinh viên nhận thức đúng, chính xác các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật, mối quan hệ, liên hệ giữa các môn học trên cơ sở định hướng giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Bộ Giáo dục & Ðào tạo cũng yêu cầu các trường không bố trí giảng viên các môn học này phải vượt quá nhiều giờ so với quy định. Dành thời gian để giảng viên có điều kiện nghiên cứu khoa học, đi thực tế, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên và các hoạt động chính trị - xã hội.

 VNUnews (theo nhandan)
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :