Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Sơ kết đào tạo tín chỉ giai đoạn I (2006-2010)
Sáng 20/1/2011, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị sơ kết đào tạo tín chỉ giai đoạn 1 (2006-2010) và thảo luận những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công việc chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ giai đoạn sau.

Tham dự Hội nghị có GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc, PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các ban chức năng, các trường, trung tâm, viện thành viên và các khoa trực thuộc.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Văn Nhã - Trưởng ban Đào tạo trình bày kết quả của việc triển khai chuyển đổi giai đoạn I và kế hoạch giai đoạn II; nghe các báo cáo tình hình triển khai đào tạo tín chỉ tại các đơn vị thành viên; nghe các ý kiến trao đổi của đại diện các đơn vị về những khó khăn và đề xuất những giải pháp tháo gỡ.

PGS.TS Phạm Trọng Quát

Kết thúc hội nghị, PGS.TS Phạm Trọng Quát đã kết luận một số điểm cơ bản, khẳng định: Giai đoạn I (2006-2010) được xác định là giai đoạn áp dụng các yếu tố tích cực của phương thức đào tạo tín chỉ. ĐHQGHN đã làm được những công việc lớn tạo tiền đề cho việc triển khai đầy đủ các yếu tố đào tạo theo tín chỉ, đó là:

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, sinh viên về đào tạo tín chỉ;

- Xác lập được 4 yếu tố quyết định trong việc triển khai đào tạo theo tín chỉ là: chuyển đổi chương trình đào tạo, xây dựng đề cương môn học, sử dụng phương pháp dạy và học, đánh giá kết quả học tập môn học và cách tính điểm;

PGS.TS Nguyễn Văn Nhã - Trưởng ban Đào tạo

- Hoàn thành việc chuyển đổi ngang chương trình đào tạo từ niên chế sang đào tạo tín chỉ, cập nhật chương trình đào tạo, hoàn thiện các đề cương môn học. ĐHQGHN đang hướng dẫn các đơn vị đào tạo tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO, xây dựng chuẩn đầu ra;

- Bước đầu có những thay đổi trong công tác kiểm tra, đánh giá, phương pháp giảng dạy, triển khai giảng dạy liên thông các môn chung; ban hành quy chế đào tạo đại học mới phục vụ giai đoạn tiếp theo của đào tạo tín chỉ.

Giai đoạn 2 được xác định là giai đoạn hoàn thiện và đưa đào tạo tín chỉ đi vào chiều sâu. Các nhiệm vụ chính sẽ được triển khai trong giai đoạn này là:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên về đào tạo tín chỉ;

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ở ĐHQGHN, tăng tính liên thông, tính quốc tế và khả năng chuyển đổi thuận lợi với hệ thống đào tạo đại học trong nước và quốc tế;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống đề cương môn học và bổ sung các bộ giáo trình, tài liệu tham khảo, đổi mới sâu hơn, tích cực hơn phương pháp giảng dạy và học tập, áp dụng đào tạo theo tín chỉ cho các loại hình đào tạo và đảm bảo tính liên thông, tính tổng thể, tính hệ thống giữa các bậc đào tạo;

- Xây dựng tính chuyên nghiệp trong hoạt động giảng dạy, quản lý và phục vụ đào tạo, thúc đẩy tính chủ động, tự giác trong học tập và nghiên cứu khoa học, hoàn thiện công nghệ trong công tác quản lý, điều hành…;

- Hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo version 2.0 đáp ứng nhu cầu tổ chức và quản lý đào tạo theo tín chỉ;

- Tổ chức các hoạt động tập huấn cán bộ, giảng viên, triển khai hiệu quả công tác giảng dạy -kiểm tra đánh giá, xây dựng các chính sách tạo động lực cho giảng viên, cán bộ, sinh viên;

- Điều chỉnh, cập nhật kịp thời các quy định về đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực đào tạo;

- Đẩy mạnh nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên cho phù hợp với đào tạo tín chỉ;

- Tuyên truyền đến xã hội, các nhà sử dụng lao động về sản phẩm và kết quả của đào tạo tín chỉ.

Tại hội nghị, ĐHQGHN đã khen thưởng 6 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi sang phương thức đào tạo tín chỉ giai đoạn 2006-2010. Ba đơn vị nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế, Trung tâm Bồi dưỡng và đào tạo giảng viên lý luận chính trị.

 

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :