Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005
Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 76/KHCN về việc phân chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2005 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm 1.700 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, 120 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.

Cụ thể như sau:
• Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thạc sĩ: 360, Tiến sĩ: 55;
• Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Thạc sĩ: 340, Tiến sĩ: 18.
• Trường Đại học Ngoại ngữ: Thạc sĩ: 190, Tiến sĩ: 7.
• Trường Đại học Công nghệ : Thạc sĩ: 190, Tiến sĩ: 7.
• Khoa Luật: Thạc sĩ: 180, Tiến sĩ: 12.
• Khoa Kinh tế: Thạc sĩ: 140, Tiến sĩ: 5.
• Khoa Sư phạm: Thạc sĩ: 90, Tiến sĩ: 13.
• Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị: Thạc sĩ: 50.
• Khoa Quản trị kinh doanh: Thạc sĩ: 30.
• Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển: Thạc sĩ: 30.
• Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường: Thạc sĩ: 20, Tiến sĩ: 3.
• Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục: Thạc sĩ: 30.
• Đào tạo liên kết: Thạc sĩ: 50.

 Tin & ảnh: Việt An
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: