Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Hướng dẫn tổ chức thực hiện và quản lý việc cấp chứng chỉ công nhận trình độ ngoại ngữ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN
Thực hiện Quyết định số 364/KHCN, ngày 16/9/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ban hành chứng chỉ công nhận trình độ ngoại ngữ dự tuyển đào tạo sau đại học, ĐHQGHN xin gửi tới các đơn vị đào tạo đại học, sau đại học (SĐH) (trong và ngoài ĐHQGHN) văn bản Hướng dẫn tổ chức thực hiện và quản lý việc cấp Chứng chỉ công nhận trình độ ngoại ngữ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi tắt là Hướng dẫn) nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Quyết định này.

1.    CHỨNG CHỈ VÀ THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ

1.1. Các loại chứng chỉ

+ Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận người được cấp có đủ trình độ ngoại ngữ theo học bậc đào tạo thạc sĩ ở ĐHQGHN.

+ Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận người được cấp có đủ trình độ ngoại ngữ theo học bậc đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN.

 1.2. Giám đốc ĐHQGHN uỷ quyền cho Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, ĐHQGHN cấp các Chứng chỉ ngoại ngữ nói trên.

 2.    ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỐI TƯỢNG CẤP CHỨNG CHỈ

2.1. Các thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ trong các kỳ thi tuyển sinh SĐH hàng năm của ĐHQGHN, đạt kết quả môn thi Ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên và có nguyện vọng sẽ được cấp Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận có đủ trình độ ngoại ngữ theo học bậc đào tạo SĐH tương ứng ở ĐHQGHN.

2.2. Thí sinh có thể đăng ký chỉ dự thi riêng môn Ngoại ngữ trong các kỳ thi tuyển sinh SĐH để lấy Chứng chỉ ngoại ngữ. Trong trường hợp này, thí sinh sẽ đăng ký dự thi tại Khoa Sau đại học, ĐHQGHN.

2.3. Trong tương lai, Chứng chỉ ngoại ngữ có thể cấp cho các thí sinh tham dự các kỳ thi ngoại ngữ riêng do Khoa Sau đại học, ĐHQGHN và các tổ chức khác được ĐHQGHN uỷ quyền tổ chức.

3.    GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CHỨNG CHỈ

3.1. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp, Chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị thay thế môn thi Ngoại ngữ trong việc xét tuyển vào học các bậc đào tạo SĐH tương ứng ở ĐHQGHN.

3.2. Ngoài ra, Chứng chỉ ngoại ngữ có thể được sử dụng vào một số mục đích khác theo quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền.

 4.    TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Các đơn vị đào tạo SĐH có trách nhiệm thông báo nội dung văn bản Hướng dẫn này đến các bộ phận chức năng có liên quan của đơn vị mình và đến tất cả những thí sinh (tiềm năng) có nguyện vọng dự thi tuyển sinh SĐH hàng năm ở ĐHQGHN.

4.2. Khoa Sau đại học chuẩn bị và trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt mẫu phôi Chứng chỉ ngoại ngữ và ban hành Quy định về quản lý, cấp phát Chứng chỉ ngoại ngữ.

4.3. Các ban chức năng và đơn vị trực thuộc liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện hướng dẫn này.

 KT. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó giám đốc
GS.TSKH Vũ Minh Giang (đã ký)
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :