Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ vào các đơn vị thuộc ĐHQGHN đợt 2 năm 2006
Ngày 26/10/2006, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1656/SĐH phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2006 của các đơn vị đào tạo sau đại học.

Cụ thể như sau:

STT

Ngành/Chuyên ngành
đào tạo

Điểm
trúng tuyển

Ghi chú

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

Toán học - Cơ học

10.0

2

Vật lý

10.0

3

Hoá học

10.0

4

Sinh học

10.0

5

Địa lý

10.0

6

Địa chất

10.0

7

Khí tượng - Thủy văn - Hải dương

10.0

8

Khoa học Môi trường

10.0

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1

Báo chí

11.0

2

Đông phương học

13.5

3

Hán nôm

10.5

4

Văn học

13.0

5

Du lịch

11.5

6

Triết học

11.5

7

Xã hội học

12.5

8

Ngôn ngữ học

11.5

9

Lịch sử

11.5

10

Tâm lý học

12.0

11

Lưu trữ và Quản trị văn phòng

12.5

12

Quản lý Khoa học và Công nghệ

12.0

13

Quốc tế học

10.5

14

Chính trị học

11.0

15

Thông tin - Thư viện

12.5

16

Xã hội học
(Liên kết với Viện Xã hội học)

11.0

Chỉ tiêu của
Viện Xã hội

17

Triết học
(Liên kết với Viện Triết học)

10.5

Chỉ tiêu của
Viện Triết học

Trường Đại học Công nghệ

1

Công nghệ Thông tin

10.0

2

Công nghệ Điện tử - Viễn thông

10.0

3

Vật liệu và linh kiện Nanô

10.0

4

Công nghệ Thông tin
(Liên kết với ĐH Hải Phòng)

10.0

5

Vật liệu và linh kiện Nanô
(Liên kết với ĐHQG TPHCM)

10.0

6

Cơ học
(Liên kết với Viện Cơ học)

10.0

Chỉ tiêu của
Viện Cơ học

Khoa Kinh tế

1

Kinh tế chính trị

10.0

2

Kinh tế đối ngoại

10.0

3

Quản trị kinh doanh

10.0

Khoa Sư phạm

1

Quản lý giáo dục

12.5

2

Sư phạm Toán

11.0

3

Sư phạm Vật lý

13.0

4

Sư phạm Hóa học

12.5

5

Sư phạm Sinh học

13.5

Khoa Luật

1.1

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

10.5

1.2

Luật kinh tế

13.5

1.3

Luật quốc tế

11.0

1.4

Luật hình sự

10.5

1.5

Luật dân sự

11.0

Khoa Quản trị Kinh doanh

1

Quản trị kinh doanh

13.0

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị

1

Triết học

10.5

2

Kinh tế chính trị

10.5

3

Lịch sử

10.5

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục

1

Quản lý giáo dục

11.5

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

1

Khoa học môi trường

10.0

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

1

Việt Nam học

11.5

 

Để tra cứu điểm thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ vào ĐHQGHN đợt 2 năm 2006, bạn hãy vào địa chỉ: http://www.vnu.edu.vn/tsthacsi2/2006/

hoặc http://www.vnu.edu.vn/tssaudh2/2006/

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :