Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Thông báo tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức
Lớp bổ sung kiến thức dành cho thí sinh dự thi cao học ngành chính trị học năm 2007

Căn cứ quy chế đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội và hướng dẫn về bổ sung kiến thức cho những thí sinh dự thi chương trình đào tạo sau đại học ngành Chính trị học tại công văn số 02/3/2005 của Khoa Sau đại học - ĐHQGHN, Bộ môn Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho những thí sinh dự thi ngành Chính trị học gồm hai chuyên ngành Chính trị học (mã số 60.31.20) Hồ Chí Minh học (mã số 60.31.27) của năm 2007.

1. Đối tượng đăng ký học lớp bổ sung kiến thức: những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Lịch sử, Triết học, Kinh tế chính trị, Quản lý hành chính nhà nước, Quản lý xã hội, Khoa học quản lý, Quốc tế học (hoặc Quan hệ quốc tế), Báo chí, Luật học.

2. Thời gian mở lớp:

- Lớp thứ nhất: bắt đầu học từ 26 tháng 2 năm 2007

- Lớp thứ hai: bắt đầu học từ giữa tháng 6 năm 2007

(Thời gian thi cao học theo quy định của ĐHQGHN: đợt 1 vào tháng 5, đợt 2 vào tháng 9)

3. Thời lượng và các môn học bổ sung:

- Thời lượng cần tích luỹ bổ sung: 23 đvht

- Môn học bổ sung: Đại cương chính trị học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại cương về Khoa học xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam, Đại cương về Công tác tư tưởng, Lịch sử các học thuyết chính trị, Lý luận về Đảng cầm quyền.

4. Văn bằng: chứng chỉ hoàn thành bổ sung kiến thức để dự thi cao học ngành Chính trị học do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

5. Thủ tục đăng ký dự lớp bổ sung kiến thức:

- Bản photo bảng điểm đại học (có công chứng).

- Bản photo bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng).

- Đơn xin đăng ký dự học lớp bổ sung kiến thức để dự thi cao học ngành Chính trị học,

6. Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ 10/01/2007 đến 26/02/2007 đối với thí sinh đăng ký học lớp thứ nhất.

- Từ 10/01/2007 đến 30/05/2007 đối với thí sinh đăng ký học lớp thứ hai.

7. Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ môn Khoa học Chính trị

Phòng 210, nhà C, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04 8588173

 Trường ĐHKHXXH&NV - ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :