Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Khoa Kinh tế ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2007
Năm 2007, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh hai đợt: Đợt 1 - Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, ngày 4, 5 và 6/5/2007; Đợt 2 - Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, ngày 14, 15 và 16/9/2007.

Khoa Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh với các ngành và chuyên ngành sau:

· Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ:

- Kinh tế chính trị

· Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ:

- Kinh tế chính trị

- Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế

- Quản trị kinh doanh

1. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1.1. Điều kiện dự thi tiến sĩ

1.1.1 Điều kiện văn bằng và công trình đã công bố: Thí sinh cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành Kinh tế chính trị.

b) Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Kinh tế chính trị. Trường hợp này thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng chuyên ngành Kinh tế chính trị loại khá trở lên; đối với loại khá cần có ít nhất hai bài báo, đối với loại giỏi cần có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

Nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi.

1.1.2. Điều kiện thâm niên công tác

Người dự thi đào tạo tiến sĩ cần có ít nhất 2 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học), trừ trường hợp chuyển tiếp sinh.

1.2 Điều kiện dự thi thạc sĩ

1.2.1. Điều kiện văn bằng: Thí sinh cần phải có một trong các văn bằng sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

b. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi.

1.2.2. Điều kiện thâm niên công tác:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).

1.3. Trong mỗi kỳ thi, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển vào một cơ sở đào tạo và một chuyên ngành đào tạo.

2. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

· Đối với đào tạo thạc sĩ:

- Hình thức đào tạo: không tập trung

- Thời gian đào tạo: 3 năm

· Đối với đào tạo tiến sĩ:

- Hình thức đào tạo: được thực hiện theo 2 hình thức tập trung và không tập trung.

- Thời gian đào tạo: theo hình thức tập trung là 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học; từ 2 đến 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ. Thời gian đào tạo theo hình thức không tập trung là 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học; từ 3 đến 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ.

3. CÁC MÔN THI

· Tiến sĩ Kinh tế chính trị

- Môn cơ bản: Triết học

- Môn cơ sở: Lịch sử tư tưởng kinh tế

- Môn chuyên ngành: Kinh tế chính trị

- Ngoại ngữ (trình độ C)

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu

Đối với những thí sinh đã có bằng thạc sĩ thì không phải thi môn cơ bản và môn cơ sở.

· Thạc sĩ:

- Cao học Kinh tế chính trị: Triết học, Lịch sử tư tưởng kinh tế, Ngoại ngữ

- Cao học Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế: Toán kinh tế, Kinh tế học, Ngoại ngữ

- Cao học Quản trị kinh doanh: Toán kinh tế, Quản trị học, Ngoại ngữ

Môn ngoại ngữ: chọn 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, trình độ B

Những thí sinh có 1 trong các điều kiện sau sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ:

- Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

- Có chứng chỉ IELTS 6,0; TOEFL quốc tế 550 trở lên trong thời hạn 1 năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày dự thi sau đại học.

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng trên.

- Có Chứng chỉ công nhận trình độ ngoại ngữ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN.

4. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

- Người thuộc dân tộc thiểu số.

- Người đang công tác liên tục được 2 năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu (tính từ ngày có quyết định công tác đến ngày đăng ký dự thi).

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm 10 điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và 1 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

5. HỒ SƠ DỰ THI:

- Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu trong hồ sơ)

- Cơ sở đào tạo chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu và không trả lại hồ sơ sau khi nộp

2. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

+ Đợt 1: từ 19/3/2007 đến 29/3/2007

+ Đợt 2: từ 01/7/2007 đến 31/7/2007

3. Thời gian hướng dẫn ôn tập:

+ Đợt 1: 8h30 ngày 18/3/2007

+ Đợt 2: 8h30 ngày 15/7/2007

Địa điểm: Giảng đường 3.5 E4

4. BỔ TÚC KIẾN THỨC

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Đợt 1: Từ 05/02/2007 đến 27/02/2007

+ Đợt 2: Từ 15/5/2007 đến 30/5/2007

- Thời gian học

+ Đợt 1: Bắt đầu từ 10/3/2007

+ Đợt 2: Bắt đầu từ 01/6/2007

5. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

- Học viên cao học và NCS phải nộp các khoản kinh phí: Học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo.

- Học viên cao học và NCS là cán bộ, công chức thuộc cơ quan nhà nước, có quyết định của cơ quan cử đi học và trong chỉ tiêu có kinh phí của Nhà nước, được miễn đóng góp kinh phí hỗ trợ đào tạo (Việc xác định đối tượng cán bộ đi học được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo từ ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện tại thời điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi).

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ VỚI:

Phòng Quản lý Đào tạo - NCKH, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà nội

P202, Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.7548607

 Khoa Kinh tế - ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :