Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
ĐHQGHN ban hành Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) sau đại học tại các cơ sở đào tạo sau đại học trực thuộc
Ngày 15/3/2007, ĐHQGHN đã ban hành công văn số 948/KHTC hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) sau đại học. Theo đó, đối tượng áp dụng là: Thí sinh thực tế đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học vào các cơ sở đào tạo sau đại học trực thuộc ĐHQGHN hoặc do các cơ sở đào tạo ngoài ĐHQGHN gửi dự thi tại các Hội đồng thi tuyển sinh sau đại học của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Mức thu lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) sau đại học được quy định như sau:

1. Dự thi tuyển sinh sau đại học trong nước

- Lệ phí đăng ký dự thi: 50.000 đồng/ thí sinh, kể cả thí sinh thuộc đối tượng được xét chuyển tiếp sinh.

- Lệ phí dự thi

a) Dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ: 300.000 đồng/thí sinh/ dự thi 3 môn;

b) Dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ:

· Thí sinh dự thi đã có bằng thạc sĩ: 300.000 đồng/thí sinh/ dự thi 3 môn;

· Thí sinh dự thi chưa có bằng thạc sĩ: 500.000 đồng/thí sinh/ dự thi 5 môn;

c) Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, nhưng Hội đồng tuyển sinh vẫn phải thực hiện các thủ tục thẩm định, xét tuyển liên quan hồ sơ của thí sinh và các công tác tổ chức kỳ thi. Lệ phí dự thi được giảm 50.000 đồng/ thí sinh.

2. Dự thi tuyển sinh sau đại học đi đào tạo ở nước ngoài bằng NSNN

- Lệ phí đăng ký dự thi: 50.000 đồng/ thí sinh

- Lệ phí dự thi:

a) Dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ: 400.000 đồng/ thí sinh/ dự thi 3 môn; trong đó, lệ phí dự thi môn ngoại ngữ: 200.000 đồng/ thí sinh.

b) Dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ:

· Thí sinh dự thi đã có bằng thạc sĩ: 400.000 đồng/thí sinh/ dự thi 3 môn; trong đó, lệ phí dự thi môn ngoại ngữ: 200.000 đồng/ thí sinh.

· Thí sinh dự thi chưa có bằng thạc sĩ: 600.000 đồng/thí sinh/ dự thi 5 môn; Trong đó, lệ phí dự thi môn ngoại ngữ: 200.000 đồng/ thí sinh.

c) Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, nhưng Hội đồng tuyển sinh vẫn phải thực hiện các thủ tục thẩm định, xét tuyển liên quan về hồ sơ của thí sinh và các công tác tổ chức kỳ thi. Lệ phí dự thi được giảm 150.000 đồng/ thí sinh.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, áp dụng đối với các kỳ thi tuyển sinh sau đại của ĐHQGHN.

Có thể xem toàn bộ văn bản tại đây.

 Tin & ảnh: Lê Na - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :