Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Các môn thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN
Từ năm 2007, để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào hệ đào tạo thạc sĩ của ĐHQGHN, ngoài việc thí sinh phải thi môn Ngoại ngữ trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc), thí sinh sẽ phải thi môn cơ bản và môn cơ sở tương ứng với từng ngành/chuyên ngành. Cụ thể như sau:

 

 

 TT

TÊN NGÀNH/
CHUYÊN NGÀNH

MÔN THI
CƠ BẢN

MÔN THI
CƠ SỞ

1

Ngành Quản lý giáo dục

 

 

 

Quản lý giáo dục

Logic học

Giáo dục học

 

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Logic học

Giáo dục học

2

Ngành Sư phạm Toán

 

 

 

Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Toán)

Lý luận dạy học

Giải tích

3

Ngành Sư phạm Vật lý

 

 

 

Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Vật lý)

Lý luận dạy học

Vật lý đại cương

4

Ngành Sư phạm Hóa học

 

 

 

Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Hóa học)

Lý luận dạy học

Cơ sở lý thuyết hoá học và cấu tạo chất

5

Ngành Sư phạm Sinh học

 

 

 

Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Sinh học)

Lý luận dạy học

Sinh học cơ sở

6

Ngành Ngôn ngữ học

 

 

 

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học đại cương

Cơ sở Việt ngữ học

7

Ngành Tiếng Nga

 

 

 

Ngôn ngữ Nga

Ngôn ngữ Nga

Thực hành tiếng Nga

 

Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Nga)

Ngôn ngữ Nga

Thực hành tiếng Nga

8

Ngành Tiếng Trung Quốc

 

 

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

Thực hành tiếng Hán

 

Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Trung Quốc)

Ngôn ngữ Trung Quốc

Thực hành tiếng Hán

9

Ngành Tiếng Anh

 

 

 

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

Thực hành tiếng Anh

 

Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh)

Ngôn ngữ Anh

Thực hành tiếng Anh

10

Ngành Tiếng Pháp

 

 

 

Ngôn ngữ Pháp

Ngôn ngữ Pháp

Thực hành tiếng Pháp

 

Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Pháp)

Ngôn ngữ Pháp

Thực hành tiếng Pháp

11

Ngành Văn học

 

 

 

Văn học nước ngoài

Lý luận văn học

Văn học Việt Nam

 

Lý luận văn học

Lý luận văn học

Văn học Việt Nam

 

Văn học Việt Nam

Lý luận văn học

Văn học Việt Nam

12

Ngành Hán Nôm

 

 

 

Hán Nôm

Triết học Mác - Lênin

Hán Nôm cơ sở

13

Ngành Lịch sử

 

 

 

Lịch sử thế giới

Triết học Mác - Lênin

Lịch sử Việt Nam

 

Lịch sử Việt Nam

Triết học Mác - Lênin

Lịch sử Việt Nam

 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Triết học Mác - Lênin

Lịch sử Việt Nam

 

Lịch sử sử học và sử liệu học

Triết học Mác - Lênin

Lịch sử Việt Nam

 

Khảo cổ học

Triết học Mác - Lênin

Khảo cổ học Việt Nam

 

Dân tộc học

Triết học Mác - Lênin

Cơ sở dân tộc học

14

Ngành Triết học

 

 

 

Triết học

Triết học Mác - Lênin cho chuyên triết

Lịch sử Triết học

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Triết học Mác - Lênin cho chuyên triết

Chủ nghĩa xã hội khoa học đại cương

 

Tôn giáo học

Triết học Mác - Lênin cho chuyên triết

Tôn giáo học đại cương

15

Ngành Kinh tế chính trị

 

 

 

Kinh tế chính trị

Triết học

Lịch sử tư tưởng kinh tế

16

Ngành Kinh tế đối ngoại

 

 

 

Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

Toán kinh tế

Kinh tế học

17

Ngành Chính trị học

 

 

 

Chính trị học

Triết học Mác - Lênin

Chính trị học

 

Hồ Chí Minh học

Triết học Mác - Lênin

Chính trị học

18

Ngành Xã hội học

 

 

 

Xã hội học

Triết học Mác - Lênin

Lịch sử xã hội học

19

Ngành Quốc tế học

 

 

 

Quan hệ quốc tế

Triết học Mác - Lênin

Lịch sử quan hệ quốc tế

20

Ngành Du lịch

 

 

 

Du lịch

Đại cương văn hóa VN

Cơ sở du lịch học

21

Ngành Đông phương học

 

 

 

Châu Á học

Đại cương văn hóa VN

Văn hóa – văn minh phương Đông

22

 

 

 

 

Việt Nam học

Triết học

Cơ sở văn hoá Việt Nam

23

Ngành Tâm lý học

 

 

 

Tâm lý học

Triết học Mác - Lênin

Tâm lý học đại cương

24

Ngành Báo chí

 

 

 

Báo chí học

Triết học Mác - Lênin

Lý luận báo chí truyền thông

25

Ngành Thông tin - thư viện

 

 

 

Khoa học thư viện

Đại cương văn hóa VN

Thông tin học

26

Ngành Lưu trữ và quản trị văn phòng

 

 

 

Lưu trữ

Công tác văn thư

Lý luận và phương pháp công tác lưu trữ

27

Ngành Quản trị kinh doanh

 

 

 

Quản trị kinh doanh

Toán kinh tế

Quản trị học

 

Quản trị kinh doanh (chương trình ĐT quốc tế)

GMAT

Quản trị kinh doanh cơ bản

28

 

 

 

 

Chính sách khoa học và công nghệ

Triết học Mác - Lênin

Khoa học luận

 

Quản lý khoa học và công nghệ

Triết học Mác - Lênin

Khoa học luận

29

Ngành Luật

 

 

 

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Triết học Mác - Lênin

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

 

Luật dân sự

Triết học Mác - Lênin

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

 

Luật hình sự

Triết học Mác - Lênin

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

 

Luật kinh tế

Triết học Mác - Lênin

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

 

Luật quốc tế

Triết học Mác - Lênin

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

 

Luật biển - quản lý biển

Triết học Mác - Lênin

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

30

Ngành Sinh học

 

 

 

Nhân chủng học

Toán cao cấp thống kê

Sinh học cơ sở

 

Động vật học

Toán cao cấp thống kê

Sinh học cơ sở

 

Thực vật học

Toán cao cấp thống kê

Sinh học cơ sở

 

Sinh học thực nghiệm

Toán cao cấp thống kê

Sinh học cơ sở

 

Vi sinh vật học

Toán cao cấp thống kê

Sinh học cơ sở

 

Thủy sinh vật học

Toán cao cấp thống kê

Sinh học cơ sở

 

Sinh thái học

Toán cao cấp thống kê

Sinh học cơ sở

 

Di truyền học

Toán cao cấp thống kê

Sinh học cơ sở

31

Ngành Vật lý

 

 

 

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Giải tích cho vật lý

Cơ sở cơ học lượng tử

 

Vật lý vô tuyến và điện tử

Giải tích cho vật lý

Cơ sở cơ học lượng tử

 

Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao

Giải tích cho vật lý

Cơ sở cơ học lượng tử

 

Vật lý chất rắn

Giải tích cho vật lý

Cơ sở cơ học lượng tử

 

Quang học

Giải tích cho vật lý

Cơ sở cơ học lượng tử

 

Vật lý địa cầu

Giải tích cho vật lý

Cơ sở cơ học lượng tử

31

Ngành Cơ học

 

 

 

Cơ học vật thể rắn

Toán cho cơ học

Cơ học đại cương

 

Cơ học chất lỏng

Toán cho cơ học

Cơ học đại cương

32

Ngành Hóa học

 

 

 

Hóa vô cơ

Toán cao cấp II

Cơ sở lý thuyết hoá học và cấu tạo chất

 

Hóa hữu cơ

Toán cao cấp II

Cơ sở lý thuyết hoá học và cấu tạo chất

 

Hóa phân tích

Toán cao cấp II

Cơ sở lý thuyết hoá học và cấu tạo chất

 

Hóa lý thuyết và hóa lý

Toán cao cấp II

Cơ sở lý thuyết hoá học và cấu tạo chất

 

Hóa dầu và xúc tác hữu cơ

Toán cao cấp II

Cơ sở lý thuyết hoá học và cấu tạo chất

 

Hóa kỹ thuật

Toán cao cấp II

Cơ sở lý thuyết hoá học và cấu tạo chất

 

Hóa môi trường

Toán cao cấp II

Cơ sở lý thuyết hoá học và cấu tạo chất

33

Ngành Khoa học vật liệu

 

 

 

Khoa học vật liệu

 

 

34

Ngành Địa chất

 

 

 

Địa chất học

Toán cao cấp II

Địa chất đại cương

 

Thạch học, khoáng vật học và địa hóa học

Toán cao cấp II

Địa chất đại cương

 

Địa chất khoáng sản và thăm dò

Toán cao cấp II

Địa chất đại cương

 

Địa vật lý

Toán cao cấp II

Địa chất đại cương

35

Ngành Địa lý

 

 

 

Địa lý học

Toán cao cấp III

Địa lý đại cương

 

Địa lý tự nhiên

Toán cao cấp III

Địa lý đại cương

 

Địa mạo và cổ địa lý

Toán cao cấp III

Địa lý đại cương

 

Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Toán cao cấp III

Địa lý đại cương

 

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Toán cao cấp III

Địa lý đại cương

36

Ngành Địa chính

 

 

 

Địa chính

Toán cao cấp III

Cơ sở địa chính

37

Ngành Khí tượng

 

 

 

Khí tượng và khí hậu học

Toán cao cấp I

Khí tượng đại cương

38

Ngành Thủy văn

 

 

 

Thủy văn học

Toán cao cấp I

Thuỷ văn đại cương

39

Ngành Hải dương học

 

 

 

Hải dương học

Toán cao cấp I

Vật lý biển

40

Ngành Toán học

 

 

 

Toán giải tích

Đại số

Giải tích

 

Đại số và lý thuyết số

Đại số

Giải tích

 

Hình học và tôpô

Đại số

Giải tích

 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Đại số

Giải tích

 

Toán học tính toán

Đại số

Giải tích

 

Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Đại số Toán logic

Giải tích
Tin học cơ sở

 

Phương pháp toán sơ cấp

Đại số

Giải tích

41

Ngành Công nghệ thông tin

 

 

 

Khoa học máy tính

Toán học rời rạc

Tin học cơ sở

 

Hệ thống thông tin

Toán học rời rạc

Tin học cơ sở

 

Công nghệ phần mềm

Toán học rời rạc

Tin học cơ sở

 

Truyền dữ liệu và mạng máy tính

Toán học rời rạc

Tin học cơ sở

42

Ngành Công nghệ điện tử - viễn thông

 

 

 

Kỹ thuật điện tử

Toán xác suất thống kê

Thông tin số và kỹ thuật số

43

Ngành Khoa học và Công nghệ Nanô

 

 

 

Vật liệu và linh kiện Nanô

Toán cao cấp II

Khoa học vật liệu đại cương

44

Ngành Thổ nhưỡng học

 

 

 

Khoa học đất

Toán cao cấp III

Sinh học cơ sở

45

Ngành Khoa học môi trường

 

 

 

Khoa học môi trường

Toán cao cấp III

Cơ sở khoa học môi trường

 Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :