Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2008 của ĐHQGHN
Ngày 24/6/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3069/QĐ-SĐH phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2008 của các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc ĐHQGHN.

 

 

 

 

Dưới đây là thông tin chi tiết:

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

I. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1

Địa chất

4

10.0

4

2

Địa chính

7

10.0

7

3

Địa lí

15

10.0

15

4

Hải dương học

4

10.0

4

5

Hóa học

26

10.0

26

6

Khí tượng

3

10.0

3

7

Khoa học môi trường

20

10.0

20

8

Sinh học

23

10.0

23

9

Thổ nhưỡng học

1

10.0

1

10

Thủy văn

3

10.0

3

11

Toán học

29

10.0

29

12

Vật lí

21

10.0

21

Tổng:

156

156

13

Hóa học
(Liên kết với Viện Hóa học)

8

10.0

8

Chỉ tiêu của Viện Hóa học

Tổng:

164

164

II. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1

Báo chí

3

11.5

3

2

Chính trị học

1

15.0

1

3

Đông phương học

3

12.5

3

4

Du lịch

4

12.0

4

5

Hán Nôm

4

12.0

4

6

Lịch sử

20

20

Khảo cổ học

1

12.0

1

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

16

11.5

16

Lịch sử sử học và sử liệu học

1

14.0

1

Lịch sử thế giới

2

11.0

2

Lịch sử Việt Nam

0

Chuyên ngành 16+23

7

Lưu trữ và quản trị văn phòng

7

11.0

7

8

Ngôn ngữ học

21

12.5

21

9

Quốc tế học

4

12.0

4

10

Tâm lí học

8

10.5

8

11

Thông tin - thư viện

6

12.5

6

12

Triết học

18

18

Chủ nghĩa xã hội khoa học

5

12.5

5

Tôn giáo học

5

10.0

5

Triết học

8

10.5

8

13

Văn học

33

29

Lí luận văn học

6

12.5

6

Văn học nước ngoài

6

14.0

6

Văn học Việt Nam

21

13.0

17

14

Xã hội học

9

10.0

9

15

Quản lí khoa học và công nghệ

6

10.0

6

Tổng:

147

143

16

Hán Nôm
(Liên kết với Viện Hán Nôm)

3

10.5

3

Chỉ tiêu của các Viện liên kết

17

Chính sách KH-CN
(Liên kết với Viện CL-CSKHCN)

5

11.5

5

Tổng:

155

151

III. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (Chỉ tuyển sinh đợt 1)

1

Tiếng Anh

147

13.5

102

2

Tiếng Nga

10

10.0

10

3

Tiếng Pháp

7

13.5

7

4

Tiếng Trung Quốc

25

11.5

25

Tổng:

189

144

5

Tiếng Anh
(Liên kết với ĐH Hải Phòng)

27

10.0

27

Chỉ tiêu liên kết của ĐHQGHN

6

Tiếng Anh
(Liên kết với ĐH Vinh)

20

11.0

20

7

Tiếng Anh
(Liên kết với ĐH Hà Tĩnh)

5

11.0

5

Tổng:

241

196

IV. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ

1

Công nghệ điện tử - viễn thông

9

10.0

9

2

Công nghệ thông tin

64

10.0

64

3

Vật liệu và linh kiện Nanô

4

11.0

4

Tổng:

77

77

V. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

1

Kinh tế chính trị

5

11.5

5

2

Kinh tế đối ngoại

13

10.0

13

3

Quản trị kinh doanh

44

10.5

44

Tổng:

62

62

VI. KHOA LUẬT

1

Luật học

97

56

Lí luận lịch sử NN&PL

26

14.0

15

Luật dân sự

18

13.0

8

Luật hình sự

12

11.5

9

Luật kinh tế

30

13.5

14

Luật quốc tế

11

12.5

10

Tổng:

97

56

VII. KHOA SƯ PHẠM

1

Quản lí giáo dục

35

12.0

32

2

Sư phạm Hóa học

3

11.5

3

3

Sư phạm Sinh học

6

14.0

6

4

Sư phạm Toán

7

12.0

7

5

Sư phạm Vật lí

7

11.5

7

Tổng:

58

55

VIII. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

1

Quản trị kinh doanh
(Chương trình đào tạo quốc tế)

21

10.0

21

Tổng:

21

21

IX. TT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

1

Kinh tế chính trị

10

10.0

10

2

Lịch sử

7

11.5

7

3

Triết học

29

29

Chủ nghĩa xã hội khoa học

7

11.0

7

Triết học

22

10.0

22

Tổng:

46

46

X. TT NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Khoa học môi trường

2

10.0

2

Tổng:

2

10

2

XI. TT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

1

Quản lí giáo dục

10

12.0

10

Tổng:

10

10

TỔNG SỐ THEO CHỈ TIÊU ĐHQGHN:

917

824

TỔNG SỐ:

933

840

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :