Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Khai giảng khóa đào tạo sau đại học năm 2008
Ngày 28/11/2008, Trường ĐHKHXH&NV tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo sau đại học năm 2008.

Năm nay, có 959 thí sinh đăng ký dự thi vào 26 chuyên ngành đào tạo cao học và 17 chuyên ngành nghiên cứu sinh. Sau hai đợt tuyển sinh, có 566 thí sinh trúng tuyển cao học, 51 thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh, trong đó có 137 học viên cao học được chuyển tiếp từ cử nhân, 03 nghiên cứu sinh chuyển tiếp từ cử nhân và 03 nghiên cứu sinh chuyển tiếp từ thạc sỹ.

 

Tại lễ khai giảng, PGS. TS. Lâm Bá Nam - Phó Hiệu trường đã giới thiệu với các học viên về tình hình đào tạo sau đại học,  những định hướng lớn của nhà trường trong công tác giảng dạy và đào tạo sau đại học thời gian tới. Theo đó, từ năm 2007, nhà trường bắt đầu triển khai lộ trình đào tạo theo tín chỉ sau đại học. Đến nay, về cơ bản, một khối lượng công việc lớn mà quy trình đào tạo tín chỉ đòi hỏi đã được hoàn thành: chuyển đổi 26 chương trình cao học, 29 chương trình tiến sĩ, biên soạn gần 1000 đề cương môn học, xây dựng quy chế học vụ... Bên cạnh đó, công tác mở rộng liên kết đ