Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của các đơn vị thuộc ĐHQGHN năm 2009
Ngày 2/12/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4098/QĐ-KHCN về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2009 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc ĐHQGHN.

Quyết định này thay thế Quyết định số 949/KHCN ngày 27/2/2009 và Quyết định số 2226/KHCN ngày 23/6/2009 của Giám đốc ĐHQGHN.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cụ thể như sau:

STT

Đơn vị đào tạo

Chỉ tiêu ThS sau điều chỉnh

Chỉ tiêu TS sau điều chỉnh

01

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

676

90

02

Trường Đại học Khoa học XH-NV

550

63

03

Trường Đại học Ngoại ngữ

176

11

04

Trường Đại học Công nghệ

306

15

05

Trường Đại học Kinh tế

462

10

06

Trường Đại học Giáo dục

266

10

07

Khoa Luật

274

20

08

Khoa Quản trị kinh doanh

21

09

Viện Việt Nam học và KHPT

32

10

Viện Vi Sinh vật và CNSH

0

11

TT ĐT và BD giảng viên lý luận chính trị

101

15

12

TT Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

8

9

13

TT Đảm bảo CL ĐT và NCPTGD

15

14

Viện đào tạo Công nghệ thông tin

4

15

Đào tạo liên kết

103

Tổng số

2994

243

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :