Quốc tế
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Quốc tế
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội" cho 2 cá nhân người Pháp
Ngày hai ngày 18 và 19/6/2007, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các Quyết định số 2167/CT – HSSV và 2181/CT - HSSV tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội" cho ông Jean - Francoi Blarel, Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam và ông Alain Freynet, Tham tán Văn hoá, Đại sứ quán Cộng hoà Pháp tại Việt Nam .

Ông Jean – Francoi Blarel, Đại sứ Cộng hoà Pháp và ông Alain Freynet, Tham tán Văn hoá, Đại Sứ quán Cộng hoà Pháp đã có nhiều đóng góp cho việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Cộng hoà Pháp và Việt Nam, giữa hai nền giáo dục Pháp và Việt Nam nói chung và giữa các Đại học Pháp và ĐHQGHN nói riêng. Hai ông cũng có đóng góp vào việc ký thoả thuận khung giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp ngày 06 tháng 10 năm 2004 và thoả thuận tài chính giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp ngày 15 tháng 5 năm 2006 về việc xây dựng các Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam. Đồng thời, với những đóng góp của hai Ông mối quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và các đại học Pháp được phát triển có hiệu quả hơn, giải quyết kịp thời những phát sinh trong việc hình thành và đưa các Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam (PUF) vào hoạt động. Thông qua PUF, ĐHQGHN đã và đang thực hiện các chương trình đào tạo đại học, sau đại học đạt chuẩn chất lượng Châu Âu và từng bước chuyển giao công nghệ đào tạo. Đây có thể xem là đóng góp quan trọng của hai Ông vào việc xây dựng ĐHQGHN thành đại học đẳng cấp quốc tế.

Để ghi nhận công lao đóng góp của hai Ông đối với sự phát triển quan hệ hợp tác giữa các đại học Việt Nam và các đại học Pháp nói chung, đặc biệt trong việc phát triển Trung tâm Đại học Pháp tại ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGHN quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội” cho ông Jean - Francoi Blarel và ông Alain Freynet.

 Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :