Quốc tế
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Quốc tế
Ban Chuyên môn Diễn đàn Hà Nội về Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2008
(Kèm theo Quyết định số 3048/QĐ-QHQT ngày 24 tháng 06 năm 2008)

1. GS. TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐHQGHN, Trưởng Ban

2. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bình, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Phó Trưởng Ban

3. TS. Trần Minh Tiến, Phó Trưởng Ban CNTT, VP TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban

4. GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, Giám đốc Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, Ủy viên

5. GS. TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện KH và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản, Uỷ viên

6. TS. Bùi Thế Duy, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Uỷ viên

7. TS. Nguyễn Việt Hà, Phó Viện trưởng Viện CNTT, ĐHQGHN, Uỷ viên

8. GS. TS. Nguyễn Thúc Hải, Chủ nhiệm Chương trình KC01, Uỷ viên

9. PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN, Uỷ viên

10. Đặng Văn Hưng, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Uỷ viên

11. GS. TSKH. Phạm Thế Long, Giám đốc Học viện KTQS, Uỷ viên

12. PGS. TS. Lương Chi Mai, Phó Viện trưởng, Viện CNTT, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,Uỷ viên

13. TS. Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Công nghệ BC - VT , Ủy viên

14. TS. Hà Thế Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CMC, Uỷ viên

15. TS. Nguyễn Thành Nam, Tổng Giám đốc FSOFT, FPT, Uỷ viên

16. TS. Trần Lương Sơn, Chủ tịch HĐQT, Công ty Vietsofeware, Uỷ viên

17. PGS.TS. Hoàng Chí Thành, Khoa Toán - Tin Ứng dụng,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, Ủy viên

18. PGS. TS. Hà Quang Thụy, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Uỷ viên

19. PGS. TS. Trịnh Nhật Tiến, Chủ nhiệm Khoa CNTT, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Uỷ viên

20. TS. Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT Uỷ viên

21. TS. Nguyễn Ái Việt, Bộ Thông tin và Truyền thông Uỷ viên

22. TS. Trịnh Anh Vũ, Chủ nhiệm Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Uỷ viên

23. CN. Vũ Thị Hồng Việt, Trung tâm Hỗ trợ NCCÁ, ĐHQGHN, Thư ký.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :